Cementa och Brf Viva - klimatoptimerad betong för hållbart samhällsbyggande

I Riksbyggens bostadsprojekt Brf Viva i Göteborg står begreppet hållbarhet i fokus. Solcellsanläggning, energilagring, återvunnen ventilation, bil- och elcykelpooler, gemensamhetskontor och resurssnålt byggande i klimatoptimerad betong. Projektet ska visa vägen mot ett hållbart boende och byggande i betong. Cementa samverkar med Riksbyggen vid optimeringen av betongen, vilket har resulterat i en minskning av klimatpåverkan med 30-35 %  jämfört med traditionell betong.

Resultat från projektet

 • Projektet Viva visar att genom aktiva val av betong, betongkvantiteter och bindemedel finns inga signifikanta skillnader mellan betong och andra materialval, varken till klimatpåverkan eller energianvändning.
 • Jämförelsen mellan stommarna utgick från att konstruktionernas funktion även under användningen ska uppfylla Boverkets regler, BBR, och Riksbyggens krav.
 • Resultaten har visat att materialvalet har desto större betydelse när det gäller underhåll, reparationer och utbyte.

Ytterligare information hittar du under avsnitten nedan.

 • Bakgrunden till Cementas samverkan i Viva

  Cementas samverkan med Riksbyggen och Brf Viva ligger väl i linje Cementas vision om att nå klimatneutralitet år 2030, vilket innebär noll koldioxidutsläpp under cementprodukternas livstid.

 • Hur klimatoptimerades betongen?

  Den större andelen flygaska i cementen gjorde att betongen nu fick en klimatoptimerad profil som medför en minskning av klimatpåverkan.

 • Vad har vi lärt oss så här långt?

  De krav som Riksbyggen ställer på betong tillsammans med de övriga materialoptimerade lösningarna har medfört en beräknad minskning av klimatpåverkan på 30-35 %.

 • Vad blir nästa steg?

  Byggandet av Brf Viva går vidare med gjutningsarbete av klimatoptimerad betong. Riksbyggens Brf Viva har även utsetts till en av fem byggnader som representerar det främsta Sverige har att erbjuda inom hållbart byggande på konferensen SBE17 i Hong Kong i juni.