Färdplanen togs emot under Fossilfritt Sveriges konferens ”Fossilfri konkurrens 2023”.

Regeringen tar emot cementbranschens uppdaterade färdplan

I veckan överlämnade cementbranschen sin vässade färdplan för konkurrenskraft och nettonollutsläpp till regeringen som representerades av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Färdplanen togs emot i samband med Fossilfritt Sveriges konferens ”Fossilfri konkurrens 2023” i Stockholm.

Cementbranschens färdplan är en av de färdplaner som nu uppdaterats ytterligare. Målsättningen att ställa om cementproduktionen i Sverige till nettonollutsläpp år 2030 ligger tydligt fast. Utöver målsättningen att nå nettonollutsläpp till 2030 kommer cementproduktionen dessutom utgöra en kolsänka, vilket innebär minusutsläpp. 

– Vi som arbetar i politiken ska vara möjliggörare för klimatomställningen. Vi ska skapa förutsättningar så att marknaden kan driva på den innovation och teknikutveckling som möter utmaningarna den globala uppvärmningen skapar. Och här behövs de rätta styrmedlen. Oavsett om det handlar om förutsättningar för investeringar eller modet att blicka framåt och öppna upp för ny teknik, säger Romina Pourmokhtari, Sveriges klimat- och miljöminister.

Heidelberg Materials satsar på att etablera en fullskalig anläggning för koldioxidinfångning vid den befintliga cementfabriken i Slite på Gotland år 2030. Den nya anläggningen innebär en investering i storleksordningen tio miljarder kronor och dimensioneras för att kapa motsvarande fyra procent av Sveriges fossila koldioxidutsläpp. Att ställa om cementtillverkningen är därmed en viktig pusselbit för att lyckas genomföra Sveriges klimatomställning.

I den uppdaterade färdplanen för cementbranschen presenteras även en tydlig tidplan för alla inblandade aktörer - näringsliv, politik och myndigheter - för vad som måste göras under de kommande sju åren.

– Vi är fast beslutna att ställa om cementtillverkningen och kapa de svenska utsläppen med motsvarande fyra procent. Bara på så sätt kan vi fortsätta bedriva en konkurrenskraftig cementtillverkning och därmed säkra en trygg försörjning och beredskapsförmåga i Sverige framöver. Det är en positiv signal att politiken delar vår målbild, men ansvaret och tempot för genomförandet i tidplanen måste öka ordentligt nu från alla håll i samhället om vi ska klara det här i tid, säger Karin Comstedt Webb, vice vd, Heidelberg Materials Sverige.

Vad gör ni för att omsätta ord till handling i er färdplan?

Karin Comstedt Webb grillas på scenen av Svante Axelsson och Malin Strand från Fossilfritt Sverige strax innan färdplanen för cementbranschen lämnas över till regeringen. Lyssna på vad Karin har att säga om stegen som måste tas i resan till nettonollutsläpp år 2030.

Karin Comstedt Webb

Vice vd Heidelberg Materials Sweden

Ladda ner