Färdplan för cementbranschen- vägen till nettonollutsläpp 2030

Nu lanseras cementbranschens vässade färdplan för konkurrenskraft och nettonollutsläpp. Den uppgraderade färdplanen visar hur cementproduktionen i Sverige kan nå nettonollutsläpp år 2030 med en tydlig tidplan för alla inblandade aktörer. Dessutom ska cementtillverkningen i Sverige inte bara nå nettonoll utan även bli en kolsänka.

I cementbranschens färdplan från 2018 slog Heidelberg Materials fast att målsättningen är att nå nettonollutsläpp redan till 2030. En avgörande pusselbit för att nå dit är att få på plats en anläggning för koldioxidinfångning (CCS - carbon capture and storage) vid den befintliga Slitefabriken.

Den nya CCS-anläggningen dimensioneras för att fånga in uppemot 1,8 miljoner ton fossil och biogen koldioxid årligen. Det motsvarar 4 procent av Sveriges utsläpp idag. Att ställa om cementproduktionen till nettonollutsläpp år 2030 är med andra ord en av de viktigaste pusselbitarna för att lyckas genomföra Sveriges klimatomställning.

I den nya uppgraderade färdplanen finns en tidsplan som förtydligar vem som behöver göra vad för att branschen ska nå i mål.

- För att klara cementbranschens omställning behöver vi slå ett nytt svenskt rekord i tillståndsprocesser och samverkan. Den här färdplanen visar att det borde vara fullt möjligt. Cementbranschen är tydliga med vad de behöver för att tillsammans med hela svenska landslaget av skickliga myndigheter komma i mål i utsatt tid, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.
Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och arbetar på uppdrag av Miljö- och energidepartementet med att leda en dialog mellan näringsliv och offentlig verksamhet.

Utöver målsättningen att nå nettonollutsläpp till 2030 kommer cementproduktionen dessutom utgöra en kolsänka, vilket skulle innebära minusutsläpp. Detta görs genom att även de biogena utsläppen från biobränslet fångas in.

- CCS-satsningen är en mycket viktig pusselbit för att Sverige ska nå sina klimatmål. Att ställa om Slitefabriken är också helt avgörande för att säkerställa konkurrenskraft och därmed att vårt samhälle har en tryggad försörjning av cement över tid, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

Karin Comstedt Webb

Vice vd Heidelberg Materials Sweden

Ladda ner