Ladda ner broschyrer och produktdokumentation

Här hittar du ett antal broschyrer och produktdokumentationer för nedladdning.

Certifikat

Här finns ISO-certifikat för verksamheten.

Hett 22

Hett 22 är ett verktyg för beräkning av härdningsförloppet i nygjutna betongkonstruktioner som är av stor nytta vid vintergjutningar, formrivning och glättning. Läs mer här och ladda ner HETT22

Cargus

Cargus är vårt webbaserade verktyg för kvalitetsinformation för cementleveranser från våra fabriker. För mer information besök cementa.cargus.info.