Pelare till P-hus i Linköping.

Nybro Cementgjuteri har gått över till nya Bascement Slite

Övergången till Cementas Nya Bascement Slite rullar på enligt plan. Och nu kommer de första kundomdömena. ”Det har fungerat bra att byta bascement, och vi uppskattar att cementet är klimatförbättrat”, säger Leonard Svensson på Nybro Cementgjuteri.

Med sina rötter i ett familjeföretag med 100-åriga anor är Nybro Cementgjuteri en av de första kunderna i Sverige som nu börjat använda Cementas nya Bascement Slite i sin produktion. 

Smålandsföretaget är inriktat på prefabricerade betongelement, framför allt till väggar, pelare, balkar och bjälklag.

Leonard Svensson Nybro Cementgjuteri

”Just nu jobbar vi med element till en ishall i Kalmar, en simhall i Västervik och vi kommer snart att påbörja bygget av ett nytt parkeringshus i Linköping”, säger Leonard Svensson som är miljö-och kvalitetschef på Nybro Cementgjuteri.

Behövde bara mindre justeringar

Han berättar att Nybro Cementgjuteri har använt nya Bascement Slite i en dryg månad i skarp produktion. Första provlasset levererades i september.

”Därefter körde vi olika tester för att hitta rätt konsistens och hållfasthetsegenskaper. Jag tycker att övergången gick lätt. Allt har fungerat bra, vi behövde bara göra mindre justeringar i de sex betongrecept som vi använder”.

”Under inkörningen hade vi också en bra dialog med Jonny Svensson på Cementas tekniska kundservice. Han gav oss en hel del bra tips”, tillägger Leonard Svensson.

Depåerna byter successivt till Nya Bascement Slite

Nybro, där cementgjuteriet har sin betongstation och produktion, ligger inte så långt från Degerhamn på Öland som är den första av Cementas depåer att gå över till det nya bascementet. Därefter byter alla Cementas depåer i landet successivt till nya Bascement Slite enligt en utrullningsplan som ska vara fullföljd i augusti 2021.

Stefan Håkansson, vd för Nybro cementgjuteri

Jämfört med Cementas gamla bascement har nya Bascement Slite lägre andel klinker, vilket minskar koldioxidutsläppen vid tillverkningen och förbättrar klimatprofilen. Något som gläder Nybro Cementgjuteris vd Stefan Håkansson.

Klimatfrågan får allt större betydelse

”Klimatfrågan får ju allt större betydelse i byggbranschen och samhället i stort och därför är det bra att vi kan vara med och bidra till arbetet mot en klimatneutral betong. Vi strävar också efter att minska vår miljöpåverkan på andra sätt, till exempel genom att vi bytt från oljeeldning till fjärrvärme i fabriken och genom att vi bara köper miljöcertifierade transporter”, säger Stefan Håkansson.

Bascement Slite

Bascement är vår produkt som anpassats till dagens högt ställda krav på ett hållbart byggande.
CEM II/A-LL 42,5 R

Bascement Slite

Varför tar Cementa fram ett nytt bascement?

I det nya Bascement Slite används en större andel kalksten och en mindre andel klinker och flygaska, vilket innebär att det klassas som ett portlandskalkstenscement. Det nya Bascement Slite kan ersätta det tidigare bascementet i alla vanliga applikationer med fortsatt god prestanda.

Läs mer