Nu inleds huvudförhandlingen om Cementas täktansökan i mark- och miljödomstolen

Under nästa vecka, med start den 24 oktober, kommer Cementas ansökan om ett kortare täkttillstånd att prövas i mark- och miljödomstolen. Cementas ansökan omfattar fortsatt kalkstensbrytning i Slite under fyra års tid och en begränsad utökning av nuvarande täktområde. En dom väntas kring årsskiftet.

Ansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen i april i år och bedömdes då vara komplett av domstolen, som kungjorde ansökan. Myndigheter, föreningar och allmänheten har fått möjlighet att ta del av ansökan och lämna sina synpunkter och Cementa har därefter bemött dessa i ett yttrande till domstolen.

Cementa har under sommaren och hösten beaktat relevanta synpunkter och arbetat med att förtydliga ansökan i linje med dessa. Under förhandlingen kommer Cementa att visa de omfattande undersökningar och analyser som ligger till grund för den sökta verksamhetens miljökonsekvensbeskrivning.

‒ Vi har en komplett ansökan och vi är trygga med att vi tagit hänsyn till alla relevanta aspekter och konsekvenser av den sökta verksamheten. Vår ambition är att visa hur en hållbar cementtillverkning kan fortsätta att bedrivas i Slite, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige (tidigare HeidelbergCement).

Ett kortare tillstånd under fyra år är en nödvändig lösning för att upprätthålla cementförsörjningen i Sverige under tiden som Cementas ansökan om ett längre tillstånd om 20 - 30 år prövas. Cementa planerar att lämna in ansökan om ett längre tillstånd under våren 2023.

‒ Den samhällskritiska cementtillverkningen i Slite bygger på att verksamheten har ett långsiktigt tillstånd. Det krävs nu effektiva tillståndsprövningar och skyndsamma beslutsprocesser för att säkra en tryggad beredskap och cementförsörjning till svensk byggsektor. Vi måste även få tydliga och långsiktiga spelregler för att vi ska kunna etablera en fullskalig klimatpositiv cementfabrik i Slite år 2030 och fullfölja den pågående klimatomställningen, säger Karin Comstedt Webb.

Förhandlingen i mark- och miljödomstolen pågår den 24 - 27 oktober och en dom väntas meddelas kring årsskiftet.

Om Cementas ansökningar om täkttillstånd

Cementa i Slite tillverkar idag uppemot tre fjärdedelar av den cement som används i Sverige och arbetar just nu inom ramen för ett tillfälligt tillstånd som löper ut 31 december 2022. Cementa bedömer att Slitefabriken kan leverera enligt sin ordinarie plan fram till sommaren 2023 även utan ett nytt tillstånd, därefter är situationen oviss.

Cementa arbetar parallellt med ansökningar om täkttillstånd under fyra respektive 20 - 30 år. Det kortare tillståndet ska fungera som en brygga under tiden ansökan om ett längre tillstånd prövas.

Karin Comstedt Webb

Vice vd Heidelberg Materials Sweden

Här kan du ta del av uppdateringar, bakgrundsinformation och dokument kring täktansökan Slite.

Samlingssida om täktansökan Slite