Natura 2000 på Gotland

Vad skulle konsekvenserna bli av ett Natura 2000-utpekande?

Förslaget från Länsstyrelsen innebär att man omöjliggör en långsiktig verksamhet vid en av världens miljömässigt bästa cementfabriker.

Fabriken i Slite står för merparten av cementförsörjningen i Sverige och produktionen är beroende av kalkstensfyndigheten på Filehajdar. Länsstyrelsens förslag skapar en stor osäkerhet kring tillgången på cement i ett nationellt perspektiv. 

Cement ingår i betong som är både Sveriges och övriga världens mest använda byggmaterial. Betongen är en förutsättning för det moderna välfärdssamhället då den används till bostäder (90 % av alla flerbostadshus byggs idag med betongstomme) och är en förutsättning för fungerande infrastruktur, säker vattenhantering och trygg elförsörjning. Idag har Sverige ett bostadsbyggande på rekordnivåer och planerar för flera omfattande infrastrukturprojekt.

Det är viktigt att vara medveten om att ett Natura 2000-utpekande av regeringen i princip är ett oåterkalleligt beslut. Därför ligger det ett betydande ansvar hos ansvariga myndigheter att handskas varsamt med denna typ av områdesskydd.

Cementa har för avsikt att verka på Gotland i mer än 100 år framöver. Då kan vi fortsätta vara en trygg arbetsgivare på ön och samtidigt en avgörande länk i byggandet av det svenska samhället. Med det följer ett ansvar att vi också erbjuder lösningar som bland annat gynnar vattenförsörjningen och den lokala naturmiljön på Gotland.

Läs även: Cementas sammanfattande rekommendationer till regeringen. 

Kalkstenen från Slite har byggt Stockholms stad och stora delar av Sverige under de senaste 40 åren.

Natura 2000

Läs mer