HeidelbergCement och Ingenjörer utan gränser inleder samarbete

HeidelbergCement i Sverige, vari Cementa ingår, och den ideella organisationen Ingenjörer utan gränser inleder nu ett samarbete med målet att genom utveckling av infrastruktur skapa en bättre tillvaro för människor i utsatta samhällen.

Partnerskapet ska leda till att utveckla mer hållbar infrastruktur i sårbara områden i med tonvikt på effektiv resursanvändning och ökad användning av teknik för uppbyggnad av hållbara samhällen. Att HeidelbergCement engagerar sina anställda i Cementa i dessa uppdrag på arbetstid innebär att Ingenjörer utan gränser får ökade resurser för att kunna genomföra projekt inom den internationella projektverksamheten och för att öka intresset för ingenjörsyrket.

Cementa bidrar med kompetens

Medarbetare inom HeidelbergCement och Cementa i Sverige kommer att bidra med kunskap och engagemang i den internationella projektverksamheten, samtidigt som man genom dialog med studenter främjar intresse för bygg och konstruktion med inriktning på hållbar samhällsbyggnad.

Varje år genomför Ingenjörer utan gränser ett antal projekt runt om i världen som bidrar till en bättre vardag för många människor. Ingenjörer utan gränsers projekt är förankrade i lokala behov och främjar hållbar teknik. Ett nära samarbete med företagspartner är viktigt för att kunna genomföra dessa projekt.

Som en av världens största leverantörer av byggmaterial och med över 1500 anställda i Sverige har HeidelbergCement, inklusive Cementa, stor kunskap inom samhällsbyggande och produktion av byggmaterial. Ett samarbete med Ingenjörer utan gränser passar därför väl med HeidelbergCements vision om att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle.

Ordförande för Ingenjörer utan gränser, Jan Byfors, välkomnar HeidelbergCement ombord. "Ett samarbete med en stor och solid aktör som HeidelbergCement är mycket viktigt för oss och kommer att bidra till vårt arbete och vår fortsatta utveckling som organisation" säger Jan Byfors. Ingenjörer utan gränser är en icke-statlig organisation som arbetar med utmaningar kopplade till FN:s utvecklingsmål. Med teknisk kompetens från industri och akademi är man aktiv både i Sverige och internationellt för att lösa tekniska och humanitära utmaningar relaterade till ojämlikhet och global utveckling. Läs mer här: https://sv.ewb-swe.org/

HeidelbergCement är en global marknadsledare inom ballast och en framträdande aktör inom tillverkning av cement, betong och andra byggmaterial. Företaget har cirka 55 000 anställda i mer än 50 länder. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Projekt i Ghana med Ingenjörer utan gränser. Ett projekt i Ghana för bygga ett nytt kök vid Wulugu Senior Highschool, Startade i början av november 2018 och blev klart 2019. Forskning om skolans nuvarande situation gjordes innan tekniska lösningar utvecklades och kaminerna anpassades för att passa det lokala sammanhanget. Wulugu ligger i de norra delarna av Ghana, 120 kilometer från staden Tamale.

Projekt i Ghana med Ingenjörer utan gränser (5). Ett projekt i Ghana för bygga ett nytt kök vid Wulugu Senior Highschool, Startade i början av november 2018 och blev klart 2019. Forskning om skolans nuvarande situation gjordes innan tekniska lösningar utvecklades och kaminerna anpassades för att passa det lokala sammanhanget. Wulugu ligger i de norra delarna av Ghana, 120 kilometer från staden Tamale.

Projekt i Ghana med Ingenjörer utan gränser (4). Ett projekt i Ghana för bygga ett nytt kök vid Wulugu Senior Highschool, Startade i början av november 2018 och blev klart 2019. Forskning om skolans nuvarande situation gjordes innan tekniska lösningar utvecklades och kaminerna anpassades för att passa det lokala sammanhanget. Wulugu ligger i de norra delarna av Ghana, 120 kilometer från staden Tamale.

Projekt i Ghana med Ingenjörer utan gränser (3). Ett projekt i Ghana för bygga ett nytt kök vid Wulugu Senior Highschool, Startade i början av november 2018 och blev klart 2019. Forskning om skolans nuvarande situation gjordes innan tekniska lösningar utvecklades och kaminerna anpassades för att passa det lokala sammanhanget. Wulugu ligger i de norra delarna av Ghana, 120 kilometer från staden Tamale.

Projekt i Ghana med Ingenjörer utan gränser (1). Ett projekt i Ghana för bygga ett nytt kök vid Wulugu Senior Highschool, Startade i början av november 2018 och blev klart 2019. Forskning om skolans nuvarande situation gjordes innan tekniska lösningar utvecklades och kaminerna anpassades för att passa det lokala sammanhanget. Wulugu ligger i de norra delarna av Ghana, 120 kilometer från staden Tamale.