”Jag är övertygad om att vår verksamhet på Gotland har en ljus framtid framför sig”

Tidigare i år gav Mark- och miljödomstolen Cementa rätt att fortsätta bryta kalksten på Gotland i ytterligare 20 år. I höst ska ansökan prövas i nästa instans som är Mark- och miljööverdomstolen.

– Jag är helt övertygad om att vår verksamhet på Gotland har en ljus framtid framför sig. För att vi ska kunna fortsätta bygga ett modernt Sverige så behövs klimatneutral betong och fabriken i Slite är avgörande för detta, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

I dag bryter Cementa kalksten i två dagbrott på Gotland. Dels i Västra brottet, där det finns tillgång på kalksten i ungefär tio år till, dels på File hajdar. Här finns det möjlighet att bryta kalksten i mer än hundra år framöver.

Tillståndet att bryta kalksten är tidsbegränsat och Cementas nuvarande täkttillstånd går ut i oktober 2021.  Tidigare i år beviljade Mark- och miljödomstolen Cementas ansökan om ett förnyat täkttillstånd som gäller fram till 2041. Beslutet överklagades och därför väntar nu förhandlingar i mark- och miljööverdomstolen som är nästa instans.

Vi är överens med domstolen

– Vi var i huvudsak nöjda med domen. Domstolen hade tagit till sig materialet som vi presenterade och lyssnade på allas synpunkter. Och precis som vi kom domstolen sedan fram till att den här verksamheten kan bedrivas på ett bra sätt på Gotland, säger Anna Bryngelsson, Cementas advokat och en av de två jurister som representerar Cementa i domstolsförhandlingarna.

Anna Bryngelsson, advokat.

Cementa valde ändå att själva också överklaga domen eftersom de vill att Mark- och miljööverdomstolen förtydligar exakt vad Cementa ska göra i vissa naturvärdesfrågor.

Förhandlingen leds av jurister och en expert

Förhandlingen i Mark- och miljööverdomstolen i höst leds av tre jurister tillsammans med ett tekniskt råd som i detta fall är biolog och expert på naturvärden. Precis som i den förra instansen tar förhandlingen en vecka och är planerad att genomföras i Visby den 5–9 oktober. En av dagarna ägnas åt så kallad ”syn”. Då lämnar domstolen förhandlingssalen och besöker de aktuella områdena för att rättens ledamöter ska få se med egna ögon hur det ser ut på plats. Men vad handlar då målet om?

Vi har kompletterat ansökan

– Sedan förhandlingen i Mark- och miljödomstolen har vi dessutom kompletterat vår ansökan med ännu fler grundvattenmätningar och naturinventeringar som ytterligare stödjer det vi redan visat – att vi har lösningar på de utmaningar som finns, säger Anna Bryngelsson.

Cementa ligger i framkant med att fasa ut fossila bränslen och den nordiska cementindustrin leder också utvecklingen av lösningar för att fånga in koldioxidutsläppen från tillverkningen. Därför har brytningstillståndet stor betydelse för cementindustrins möjligheter att fortsätta den angelägna klimatomställningen.

– Cementa har funnits på Gotland i hundra år och jag är övertygad om att vi kommer att finnas på Gotland minst hundra år framöver. För att kunna utveckla vår verksamhet framöver räcker det dock inte med ett nytt täkttillstånd. Vi behöver rent övergripande miljötillståndsprocesser som är betydligt mer förutsägbara än idag, och elförsörjningen till och på Gotland måste förstärkas väsentligt, säger Karin Comstedt Webb.

Mark- och miljööverdomstolen väntas meddela dom i målet någon gång före årsskiftet 2020/2021. Om någon sedan väljer att överklaga detta beslut kan Högsta Domstolen besluta om man väljer att ta upp det till prövning.

[Augusti 2020]

Karin Comstedt Webb

Vice vd Heidelberg Materials Sweden

Om vår verksamhet på Gotland

Här kan du ta del av uppdateringar, bakgrundsinformation och dokument kring täktansökan Slite.

Samlingssida om täktansökan Slite