Minivattenverk i File hajdar

Första provtagningarna från minivattenverket på Gotland

Cementa planerar att uppföra och bekosta ett nytt vattenreningsverk för att förstärka dricksvattenförsörjningen på norra Gotland. Arbetet med detta pågår med full kraft och under hösten har Cementa driftsatt och testat ett vattenverk i miniatyr i täkten för att utvärdera teknik och konstruktion inför det fullskaliga vattenverket. De första resultaten från pilotprojektet är mycket lovande. 

Vattenverkspiloten som är i drift sedan september förra året på File hajdar, är en modell i en mindre skala av ett fullt fungerande vattenreningsverk, cirka en tiondels storlek av ett fullskaligt. Minivattenverket som drivs på el, har gått cirka 1 000 timmar, och man har nu omfattande och verifierade resultat från provtagningarna. Resultaten från pilotanläggningen visar på utmärkta värden avseende kvaliteten i ett framtida dricksvatten för abonnenterna, samt en mycket stabil och energieffektiv drift av anläggningen. 

Matilda Hoffstedt, som är fabrikschef i Slite, berättar att Cementa vill ta vara på det vatten som samlas i kalkstenstäkterna, magasinera det och skapa dricksvatten av detta:

‒ På så vis kan vi bidra till att kraftigt förstärka den allmänna vattenförsörjningen här på norra Gotland. Resultaten från pilotprojektet är oerhört lovande och vi ser att ett nytt vattenverk verkligen skulle göra skillnad för vattentillgången under hela året. 

Ingenjörs- och designföretaget AFRY har anlitats för att bidra med sin kunskap i arbetet med pilotprojektet. Ann Winzell, som är sektionschef processdesign, Food & Pharma, berättar att AFRY bistår med sin expertis inom dricksvattenproduktion och erfarenhet inom design- och projektgenomförande av nya industrianläggningar:

‒ Idag är den ökande bristen på dricksvatten ett allt större problem i många delar av världen och så även i Sverige, där Gotland har varit särskilt utsatt. Vi är väldigt stolta över detta uppdrag som är en viktig del i vårt arbete mot ett hållbart samhälle.

I planeringen inför ett fullskaligt vattenverk, inledde Cementa 2021 arbetet med en förstudie och en vattenverkspilot. Hela förstudien beräknas vara klar sommaren 2023 och målsättningen är att kunna driftsätta ett fullskaligt vattenverk med den modernaste tekniken år 2027. 

Planeringen för det tilltänkta vattenverket sker i nära samarbete med Region Gotland. För att Cementa ska kunna genomföra satsningen behöver bolaget ha ett långsiktigt tillstånd för verksamheten på Gotland.

Minivattenverk i File Hajdar.

Vattenglas, vattenprov File Hajdar.

Minivattenverk i File Hajdar.