”Cementas vattenreningsverk en ökad trygghet för gotlänningarna”

Oktober 2021
 

Cementa vill bidra till att lösa vattensituationen på Gotland.
I väntan på att företaget beviljas förlängt tillstånd för att bryta kalksten, fortsätter arbetet med en förstudie för att senare kunna uppföra och överlåta ett vattenreningsverk och väsentliga vattenvolymer till Region Gotland.
 — Om Cementas lösning blir verklighet så skulle det innebära en ökad trygghet för gotlänningarna, säger Jonas Aaw, konsult på Afry och tidigare VA-chef på Region Gotland.

Just nu pågår arbetet med att säkra ett långsiktigt tillstånd för Cementas verksamhet på Gotland. Efter att Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om ett förnyat täkttillstånd har processen med en ny tillståndsprövning nu inletts. Samtidigt fortsätter Cementa sitt arbete för att kunna stärka tillgången till dricksvatten för gotlänningarna. 

Redan i sin ansökan till Mark- och miljödomstolen presenterade Cementa sitt förslag till lösning. Nämligen att överlåta ett ytvattenmagasin till Region Gotland och uppföra och bekosta ett vattenreningsverk.

300 000 kubikmeter per år

Detta skulle innebära att regionen får en ökad tillgång till 300 000 kubikmeter dricksvatten per år – lika mycket vatten som tio procent av de permanentboende gotlänningarna förbrukar årligen.

Jonas Aaw var tidigare VA-chef på Region Gotland. Idag är han konsult på teknikföretaget Afry, och har utrett förslaget på uppdrag av Cementa.
– Jag har jobbat med det kommunala dricksvattnet på Gotland i 25 år. Utmaningen är att det inte finns något ”kassavalv” för dricksvatten här. Grundvattenbildningen påbörjas någon gång på hösten när det börjar regna och sen pågår den fram till april–maj. Sen är det detta vatten som ska räcka till för de torra sommarmånaderna, säger Jonas Aaw.  Cementas lösning som tidigare överenskommits med Region Gotland om att förse Regionen med väsentliga volymer vatten från det så kallade Spillingsmagasinet och att vattnet härifrån ska renas för att bli dricksvatten innebär att vattensituationen på Gotland förbättras avsevärt, enligt Jonas Aaw. 

— Ja, om Cementas lösning blir verklighet så skulle det innebära en ökad trygghet för gotlänningarna, säger han.  

Tillstånd behövs

För att Cementas förslag på lösning av vattensituationen ska gå att genomföra måste bolaget beviljas tillstånd för att fortsätta sin verksamhet på Gotland. Parallellt med tillståndsprocessen fortsätter Cementa att jobba vidare med ytvattenmagasinet och med en förstudie för vattenreningsverket. Cementa strävar efter att bedriva cementtillverkning i samklang med lokala och regionala samhällsintressen – i detta fall alltså genom att bryta kalksten samtidigt som man bidrar till och förstärker dricksvattenförsörjningen 

Tidigare i år genomförde Cementa tester för att utreda exakt hur vattenreningsverket ska utformas och vilka dimensioner som krävs av anläggningens reningssystem. Fler tester är planerade att genomföras.  

– Vi kommer köra en period till med testanläggningen för att bland annat få svar på vilka tidscykler som krävs för rening av filter och annat. I arbetet med att dimensionera en sådan här anläggning krävs att vi har all data på plats, säger Jon Hallgren, miljöingenjör på Cementa i Slite. 

Arbetet kommer ta två år

Det praktiska arbetet med att uppföra det nya vattenreningsverket och att ansluta det till Slite vattenverks distribueringsområde kommer att ta cirka två år. Dessutom tillkommer förberedande arbeten.  

– För att inte förlora någon tid så är det viktigt att jobba vidare med den här frågan samtidigt som vi lämnar in en ny ansökan om brytningstillstånd. Cementas ambitioner att förstärka dricksvattenförsörjningen kvarstår, säger Jon Hallgren. 

Jonas Aaw på Afry har också granskat vilken kvalitet som dricksvattnet från Spillingsmagasinet och det nya vattenreningsverket kommer att hålla.  

– De finns lång erfarenhet av de tekniska lösningar som sätts i bruk i det här förslaget och det är teknik som används på Gotland redan idag, bland annat i Fårösund där man hämtar vatten från Bästeträsk. Så jag är helt övertygad om att det här är något som skulle fungera väldigt bra. Om den här lösningen inte kommer på plats så skulle det innebära att man måste hitta en annan lösning för vattnet på norra Gotland, säger Jonas Aaw.

Mer om vattenfrågan på Gotland