Planen för cementdepå i Energihamnen Värtan

Planförslaget

Energihamnen får en förbättrad hamn- och industriverksamhet och nya verksamheter som produktionsanläggning för fjärrvärme, cementterminal och bunkerdepå för bränsle till fartygstrafik. I detaljplanen ingår också planläggning av områdets västra del för en framtida spårväg.


Varför måste depån flyttas, och varför till Energihamnen Värtan?

  • Heidelberg Materials producerar cement som är nyckelingrediensen i betong. Som det mest använda byggmaterialet är betongen en grundpelare i hållbara byggnader och fungerande infrastruktur, vilket är nödvändigt i vårt moderna samhälle. Cementen till Stockholmsregionen tillverkas i fabrikerna på Gotland och Öland och fraktas sjövägen till depåerna – mellanlager – längs med landets kuster.
  • Från depån på Lövholmen försörjs hela Stockholmsregionen med cement och depån är av mycket strategisk betydelse för byggandet av bostäder och infrastruktur i Stockholm.
  • På Lövholmen (Liljeholmen) finns en potential för omkring 1 500 nya bostäder i ett attraktivt sjönära läge. En nyckelfråga för utvecklingen av hela området är att cementdepån kan flyttas. 
  • Ett hamnnära och centralt läge är nödvändigt för korta och miljöeffektiva leveranser av cement. Närheten till de platser där byggandet sker är strategiskt viktigt för Stockholms byggsektor. 
  • Energihamnen Värtan är den enda lokalisering som uppfyller förutsättningarna för angöring av stora fartyg och det stora antalet fordon. Området är planerat som en framtida industrimiljö vilket gör platsen lämplig för cementverksamhet.
  • Omlokaliseringen av cementdepå till Energihamnen Värtan kommer att innebära en modern terminal och en bättre flexibilitet med kortare lastningstider.
  • Planen innebär en kraftig koncentration till ett mindre område, vilket möjliggörs genom en högre silobyggnad.

 

Bilder på förslaget:

vartan.jpg. Möjlig plats för cementdepån i energihamnen.

Energihamnen-Vartan-3. Illustration över den föreslagna Energihamnen med Cementas anlägnging till höger i bild. Vy från Lidingö (Illustration: Urban Design).