Cementa välkomnar beslut om fortsatt kalkstensbrytning på Gotland

Idag kom beskedet att Mark- och miljödomstolen bifaller Cementas ansökan om förnyat tillstånd för de kalkstenstäkter som försörjer fabriken i Slite med kalksten. Cementa välkomnar beskedet som möjliggör fortsatt cementproduktion på Gotland.

– Dagens besked är mycket glädjande för oss och alla våra medarbetare. Det ger oss viss arbetsro och möjlighet att fokusera på kommande arbete för att vidareutveckla en hållbar cementproduktion i Slite, säger Cementas vd Magnus Ohlsson.

Kalksten är huvudråvaran i cement, och tillgång på kalksten i närområdet är en förutsättning för att driva vidare cementfabriken i Slite. Fabriken i Slite är en av Europas största och modernaste cementfabriker och ger heltidsarbete åt ca 430 personer. Cementas ansökan gäller förlängt täkttillstånd till 2041 då det nuvarande tillståndet löper ut 2021. Domen kan emellertid komma att överklagas.

Omkring två tredjedelar av all betong i Sverige tillverkas med cement från Slite. Betong är helt nödvändigt i det hållbara samhällsbyggandet. De kommande åren behöver omkring 60 000 nya bostäder byggas årligen i Sverige, samtidigt som en rad stora infrastrukturprojekt ska genomföras såsom Förbifart Stockholm, Västlänken och utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm. Verksamheten i Slite är en nyckel i Cementas satsning på klimatneutralt cement vilket är helt avgörande för betong- och byggindustrins klimatarbete och för att Sverige ska klara klimatmålen till 2045.

– Vi ser det här som en bekräftelse på att det går att fortsätta utvinna kalksten utan att riskera grundvattenförhållanden, skyddade områden och fridlysta arter, samtidigt som vi kan bidra till att den allmänna vattenförsörjningen i Slite förstärks avsevärt sommartid, säger Magnus Ohlsson. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Ohlsson, vd Cementa, magnus.ohlsson@cementa.se, tel 0708-83 59 32
Fred Grönwall, fabrikschef Cementa Slite, fred.gronwall@cementa.se, 076-632 38 99