Cementa meddelas tillstånd att bryta kalksten i Slite i fyra år

Idag kom beskedet att mark- och miljödomstolen beviljar Cementa ett fyraårigt tillstånd till fortsatt täktverksamhet i Slite på Gotland. Tillståndet kan tas i anspråk med omedelbar verkan. Cementa välkomnar beskedet som är avgörande för att trygga svensk cementförsörjning och beredskap under de kommande fyra åren.

Dagens besked gäller täkttillstånd under fyra år. Domstolen har meddelat ett så kallat verkställighetsförordnande, vilket innebär att tillståndet kan tas i anspråk omedelbart, även om domen överklagas. 

– Dagens besked är mycket glädjande för oss, våra medarbetare, och för hela Sveriges bygg- och anläggningssektor. Beskedet ger viss arbetsro och tryggar cementförsörjningen under den tid det tar att få långsiktiga förutsättningar på plats för verksamheten. Det ger oss också utrymme att med kraft fortsatta arbetet med den omfattande klimatinvestering i en fullskalig CCS-anläggning som pågår i Slite, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige. 

Det fyraåriga tillståndet fungerar som en brygga till dess att ett långsiktigt tillstånd finns på plats. 
Cementa arbetar sedan sommaren 2021 parallellt med en ansökan om ett längre täkttillstånd, som ska gälla i omkring 30 år och säkerställa långsiktiga förutsättningar för en trygg cementförsörjning. Cementa planerar att lämna in den ansökan under 2023.

Mer information om Cementas täktansökningar: Täktansökan Slite

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige
Matilda Hoffstedt, fabrikschef Cementa Slite
 

Karin Comstedt Webb

Vice vd Heidelberg Materials Sweden