Anläggningscement Slite

Anläggningscement är ett Typ CEM I Portlandscement som tillverkas i Degerhamn och Slite. Det är anpassat för att användas i medelgrova till grova konstruktioner med krav på cement med moderat värmeutveckling. Anläggningscement har låg C3A-halt och ger därmed ökat skydd mot skadliga angrepp orsakat av höga sulfatkoncentrationer i mark och vatten. Den låga alkalihalten bidrar till höjd beständighet mot skadligt angrepp i form av alkalisilikareaktioner. 

Planering för förändring under 2019

I samband med omläggningen av cementtillverkningen för Anläggningscement från Degerhamn till Slite vill vi särskilt lyfta fram dessa dokument: