Vårt mål: Klimatpositivt cement 2030

Med hjälp av Carbon Capture and Storage (CCS) - att fånga in och lagra koldioxid - har vi möjlighet att ställa om den svenska cementindustrin till 2030. Läs här om planerna för det banbrytande projektet på Gotland.

Bakgrund och sammanfattning

Våren 2021 aviserade Heidelberg Materials sin satsning på att etablera Slite CCS, en av världens första fullskaliga CCS-anläggningar vid cementfabriken i Slite på Gotland. 

När CCS-anläggningen driftsätts år 2030, kommer den att fånga in och lagra Slitefabrikens samlade utsläpp om uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen. Det motsvarar cirka 3 procent av Sveriges totala utsläpp. Bedömningen är att åtminstone 300 000 ton biogen koldioxid kommer att fångas in, vilket innebär att anläggningen har potential att bli en kolsänka.

Slite CCS är en av Sveriges största och viktigaste just nu pågående satsningar för att ställa om svensk industri. Tillgången till klimatpositiv cement är den enskilt största pusselbiten för att den svenska bygg- och anläggningssektorn ska kunna bygga klimatneutralt 2030.

I samverkan med den norska staten, bygger Heidelberg Materials idag Brevik CCS, som driftsätts 2024. Det är den första CCS-anläggningen inom cementindustrin och ett pionjärarbete som tydligt lyft upp och löst praktiska utmaningar. Etableringen av Brevik CCS påvisar också realiserbarheten av hela CCS-värdekedjan och möjliggör den uppskalade satsningen i Sverige. 

Slite CCS baseras delvis på samma teknik som Brevik CCS, men har en kapacitet för infångning av koldioxid som är mer än fyra gånger så stor. Slite CCS är en av de största CCS-anläggningar som planeras idag globalt sett och ställer därmed nya krav på innovationshöjd.

Om Energimyndighetens stöd till Slite CCS-projektet

Inom ramen för Industriklivet stödjer Energimyndigheten klimatomställningen inom cementindustrin genom stöd till CCS-projektet vid Heidelberg Materials anläggning i Slite.

Stödet uppgår till totalt drygt 63 miljoner svenska kronor för genomförande av förstudie (färdigställd 2022) och den nu pågående genomförbarhetsstudien (med planerat färdigställande under 2023).

Industriklivet är en satsning beslutad av regeringen och syftar till att stödja processindustrin att minska sina utsläpp av växthusgaser samt till att uppnå negativa utsläpp för att nå de klimatpolitiska målen. Industriklivet kan även, genom så kallade strategiskt viktiga insatser, ge stöd till tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som kan bidra till ett fossilfritt samhälle. 

Mer om Industriklivet