Cementa Research

Laboratoriet i Slite

Cementa Research är ett ledande laboratorium för analys och utveckling av cement och betong. Vi utför kemiska analyser, fysikaliska och processrelaterade provningar och utvecklingsprojekt. Vi är en resurs för Cementa AB och HeidelbergCement Nothern Europe för att säkerställa den höga kvalitet som koncernens produkter måste ha både vad gäller dagens och framtidens betonganvändning.

Kvalitetssäkring och ackreditering

På laboratoriet arbetar närmare 30 personer med olika kompetenser, bland annat kemister, geologer och betongtekniker. Här analyseras material från alla delarna av cementtillverkningsprocessen. Vi utför kemiska analyser och fysikaliska provningar på råmaterial, bränsle, klinker, cement och betong. Laboratoriet utför också miljömätningar i tillverkningsprocessen för fabrikerna inom HeidelbergCement Nothern Europe, täktplanering för Slitefabriken samt utreder opartiskt produktsynpunkter från Cementas kunder.

Kvalitetsarbetet är en central del av vårt laboratorium och vi är ackrediterade av Swedac enligt ISO 17025 sedan 1992. Detta innebär att utöver att laboratoriet har ett stort fokus på det systematiska kvalitetsarbetet så är opartiskhet och sekretess en självklarhet för oss.

Vi är placerade vid Cementfabriken i Slite som är norra Europas största och mest miljöanpassade cementfabrik. Här månar vi om klimat, människor och naturvärden och lägger stort fokus på att produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led.

Fakta - Cementa Research (CR)

  • Cirka 30 medarbetare med kompetenser inom geologi, kemi, betongkunskap med mera

  • Genomför 50 000 analyser/år

  • 22 000 analystimmar/år

  • 2 500 tryckhållfasthetsprover/år

  • Cirka 700 utlastningsprover/år

  • Stöd och utbildning är en annan del av Cementa Researchs arbete. Varje år utbildar CR cirka 25 kunder i kursen ”Cement i betong”. Hittills har flera hundra utbildats och fler lär det bli då kursen är populär.

Sekretess

  • Cementa Research betraktar all information från uppdragsgivaren i samband med utredningar, projekt och uppdrag som dennes egendom och behandlar den som konfidentiell. Detsamma gäller analysresultat framtagna av Cementa Research och/eller av oss anlitad underleverantör samt information som uppdragsgivaren tillhandahållit.
  • Cementa Research kan komma att behöva lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller för att upprätthålla vår ackreditering. I de fall vi har för avsikt att lämna ut konfidentiell information kommer vi informera uppdragsgivaren om detta och vilken information det rör sig om.

Mer att läsa