Om ackreditering av Quality & Development Lab

Ackreditering är en mycket viktig del i Heidelberg Materials kvalitetsarbete och för att du som kund ska känna fullt förtroende för vår kompetens, våra provresultat och rapporter.

Quality & Development Lab (f.d. Cementa Research) är Heidelberg Materials Cement Sveriges laboratorium för kvalitetskontroll och utveckling i norra Europa med fokus på cement och betong. Det ligger i Slite på Gotland och Maria Öström är sedan juni 2020 chef för verksamheten. Hon är tydlig med att ackrediteringen lockade henne till labbet, förutom att komma hem till den gotländska naturen förstås:

- Att vara ackrediterade är frivilligt för vårt fält, och jag är stolt över att jobba för ett företag som valt att ha ett ackrediterat laboratorium, det visar att man är seriös och ser kundens perspektiv.

Vad är Ackreditering?

Ackreditering innebär att man uppfyller vissa krav som laboratorium. Det handlar om hur man arbetar; att det sker systematiskt och transparent. Vidare måste den kompetens som behövs finnas på laboratoriet och dessutom måste arbetet utföras på ett opartiskt sätt.

För att Quality & Development Lab ska kunna veta att de uppfyller dessa krav blir de rutinmässigt granskade av Swedac, som är ett statligt organ som utfärdar ackrediteringen. I Quality & Development Labs fall är det ISO 17025, som styr arbetet. Maria Öström igen:

-Vi har varit ackrediterade sedan 1992 så det är väl inarbetat. Rent praktiskt innebär det att vi arbetar systematiskt med våra metoder, genomför valideringar och upprätthåller en hög kompetens inom vårt område.

Ett sätt att upprätthålla och kontrollera kvaliteten är att utföra så kallade cirkeltester. Det går till så att Quality & Development Lab deltar tillsammans med andra laboratorier och genomför samma tester på samma material. Kommer de fram till lika resultat (inom normal spridning) är det en bekräftelse på att man följer metoden och mäter på ett korrekt sätt.

- Kort och gott kan man se ackrediteringen som ett stärkt konsumentskydd. Det är ett kvitto på att vi vet vad vi gör och att vi gör det på ett bra sätt så att kunderna ska ha fullt förtroende för de resultat vi rapporterar, sammanfattar Maria Öström.

Vad är Quality & Development Lab?

Quality & Development Lab med nästan 30 medarbetare är en stödfunktion i alla led i hela tillverkningsprocessen på olika sätt. Från brytning av kalksten i täkten till att den färdiga produkten skeppas ut från Slite hamn.

- Poängen här är att det är hela processen som är betydelsefull. Varje steg måste fungera och kontrolleras för att det ska bli bra cement. Man kan inte bara mäta slutprodukten, utan följa med i alla delar för att det ska bli bra, menar Maria Öström och lägger till:

- Fabrikerna gör ett gediget kvalitetsarbete med kontroller dygnet runt varje dag, och där är vi med och stödjer dem i särskilda delar av detta arbete på olika sätt med kompetens och mätningar.

Om framtiden

Quality & Development Lab jobbar också för att Heidelberg Materials Cement Sverige ska nå sin nollvision, att vara klimatneutralt 2030. Det gör man bland annat genom att utvärdera och testa nya och befintliga råmaterial, insatsmaterial och bränslen till cementproduktionen.

- För att nå det ambitiösa målet med nollvisionen så är det flera nivåer vi behöver jobba med samtidigt, men vi är även med för att se hur nästa steg kan tas, till exempel att bränna klinker med plasma. Detta kan vara en nyckel i att gå till en elektrifierad process. Det är en mycket intressant utveckling vi är med i, en hel del jobb har gjorts redan och vi har många spännande utmaningar framför oss för att nå vårt mål och det går verkligen i rätt riktning, avslutar Maria Öström.

Maria Öström

Avdelningschef Quality & Development Lab

Kort om Maria Öström

  • Maria Öström är chef för Cementa Research sedan juni 2020.
  • Hon är teknologie doktor i teknisk fysik inom materialvetenskap och har flyttat tillbaka till Gotland efter utbildning och arbete i Uppsala och Göteborg;
  • Linkedin

Test av hållfasthet, Cementa reserach.

Del av laboratorium, Cementa research.

Laboratorium Cementa research, dragskåp.

Tester betong, Cementa research.

Gamla betongprover, Cementa research.