100 år i Slite – så planerar Cementa för framtiden

Juni 2019

År 2019 hade Cementa funnits i Slite i 100 år. Med ett förnyat täkttillstånd ser företaget en bra start för minst 100 år till. Överst på agendan är hållbarhetsarbetet.
– Vi har ett mål att kunna leverera helt koldioxidneutrala produkter 2030 och jobbar oerhört hårt varje dag för att nå det målet, säger Fred Grönwall, fabrikschef på Cementa i Slite *.

Man ser det redan på långt håll. De högsta byggnaderna på Cementas fabrik i Slite tornar upp sig över nejderna och är en tydlig påminnelse om att en av Europas mest moderna och miljöanpassade cementfabriker ligger på östra Gotland. 

Och att Cementa har en stor betydelse för regionen går inte att ta miste på.

– Hela Slite samhälle har egentligen växt fram tillsammans med Cementa. Den 4 april 1919 startade den första roterande cementugnen vid fabriken och sedan dess har produktionen pågått oavbrutet. Vår verksamhet genomsyrar hela Slites samhälle, säger Fred Grönwall.

Kom till Slite för 21 år sedan

Själv kom han till Slite för 21 år sedan och hade ingen personlig koppling till varken regionen eller Cementa. Men bland medarbetarna finns det exempel på hur en karriär på Cementa blir en del av familjens historia.

Fred Grönwall fabrikschef på Cementa i Slite

– Vi har medarbetare som är både tredje och fjärde generationen på fabriken och man för arvet vidare med rak rygg och stor stolthet.På fabriken i Slite produceras mer än två tredjedelar av den cement som används i Sverige. Cement är grunden i det svenska moderna samhällsbyggandet. Materialet används i allt från bostäder till infrastruktur. Fabriken levererar även stora mängder elenergi och fjärrvärme från den överskottsvärme som bildas.

Totalt sysselsätts 430 personer

Totalt sysselsätter verksamheten 430 personer på årsbasis – varav 230 är anställda på Cementa och 200 är entreprenörer. Detta gör Cementa till Gotlands näst största privata arbetsgivare.

– Om man dessutom räknar in alla kringnäringar som är beroende av oss så handlar det om ungefär 1 000 arbetstillfällen. Vi försöker alltid så långt det är möjligt att använda oss av gotländsk arbetskraft. Ibland, när det handlar om specialistkompetens, tvingas vi vända oss till fastlandet eller till och med utanför Sveriges gränser, men Gotland har Sveriges lägsta arbetslöshet just nu och där spelar förstås vi en viktig roll, säger Fred Grönwall.

För Cementa handlar mycket av arbetet om hållbarhet. Fabriken i Slite är en av Europas mest miljöanpassade cementfabriker, med utsläpp som är 15 procent lägre än det globala snittet för cementtillverkning. Läs mer: Cementas fabrik i Slite är en av världens mest hållbara cementfabriker.

Koldioxidneutralt 2030

Men Cementa nöjer sig inte med det. Senast 2030 ska produktionen vara helt koldioxidneutral. Läs mer om vår nollvision.

– Vårt hållbarhetsarbete påverkar oss varje dag. Vi ökar mängden biobränsle och återanvänder till exempel restmaterial som inte avger koldioxid från stålindustrin. Förra året sparade vi in 207 000 ton koldioxid genom detta arbete. Det motsvarar utsläppen från 115 000 personbilar, säger Fred Grönwall.

Cementa har idag tillstånd att bryta kalksten i Slite fram till 2021 och förutsatt att Cementa får ett förlängt och utökat täkttillstånd i File hajdar och Västra brottet, kommer verksamheten i Slite kunna fortsätta många år till. 

– Vi har funnits här i 100 år och ser fram emot de kommande 100 åren, säger Fred Grönwall.

* I juni 2021 tillträdde Matilda Hoffstedt som fabrikschef för Slite då Fred Grönwall nu har gått vidare till nya utmaningar. 

Om vår verksamhet på Gotland