Del av fabriksområdet i Slite

Slite i världsklass för hållbart samhällsbyggande

Cementas fabrik i Slite är en av världens mest hållbara cementfabriker. Men ambitionen siktar högre: redan om tio år vill Cementa kunna tillverka cement för klimatneutral betong.

– Vår vision är tydlig, och även om den förutsätter en nära samverkan med fler aktörer för att kunna nås, så hjälper den oss att vara pådrivande i arbetet mot ett klimatneutralt betongbyggande, säger Fred Grönwall fabrikschef på Cementa i Slite.

Cementas fabrik i Slite är en stark grundpelare för ett hållbart svenskt samhällsbyggande. Landets broar, avloppssystem och byggnader hade inte varit möjliga utan betong, där cement är den viktigaste beståndsdelen. Redan i mitten av 90-talet tog Cementa flera initiativ för att minska sin klimatpåverkan. Sen dess har arbetet intensifierats ytterligare med kraftfulla investeringar och innovativa lösningar.

En av de främsta fabrikerna i världen

Idag är fabriken i Slite en av de främsta i hela världen i utvecklingen av en hållbar cementproduktion. Mängden koldioxidutsläpp per ton producerad cement är 15 procent lägre här än genomsnittet globalt.

Fred Grönwall fabrikschef på Cementa i Slite

 – Vi ska fortsätta att bygga Sverige och vi ska göra det på det absolut mest hållbara sättet i alla led, säger Fred Grönwall.

Fred Grönwall och Cementa har lagt ribban högt. År 2030 är visionen att kunna tillverka cement för klimatneutral betong över produkternas hela livstid. Om detta ska bli möjligt, behövs det en tydlig efterfrågan på hållbart producerade byggmaterial, men även en förstärkt elförsörjning på Gotland, då nya produktionstekniker kommer att kräva betydligt mer el än idag. 

Öka andelen biobränsle

Med visionen tydligt i sikte driver Cementa hela tiden både större och mindre innovationsprojekt för att minska klimatavtrycket på olika sätt. Två centrala delar handlar om att förbättra energieffektiviteten och att öka andelen biobränslen. 

Utsikt över fabriksområdet i Slite
Utsikt över fabriksområdet i Slite

En del av överskottsvärmen som uppstår under produktionen i Slite blir till ny el. Ungefär 15 procent av fabrikens totala elförbrukning utgörs av egenproducerad el. En annan del av överskottsvärmen blir fjärrvärme åt större delen av Slites hushåll. Och allt avfall på Gotland som inte kan återvinnas eller återanvändas kommer till användning som energi i cementfabriken. 

– För oss finns inga alternativ. Vi jobbar målmedvetet för att vara drivande i utvecklingen. Intresset och efterfrågan på mer hållbar betong växer och det är häftigt att se hur snabbt medvetenheten har ökat, säger Fred Grönwall.

På väg mot 2030

Satsningarna på att minska klimatavtrycket och vägen mot visionen 2030 innebär också en möjlighet för fler jobb. Redan idag arbetar motsvarande 430 heltidsanställda på Cementa, inräknat underentreprenörer och transporttjänster. 

– Om vi framöver får möjlighet att satsa på koldioxidavskiljning i större skala här i Slite så kommer det att ge ringar på vattnet och skapa fler arbetstillfällen. Vi vill vara en motor på Gotland och göra det fortsatt möjligt att upprätthålla en infrastruktur och samhällsservice här på norra Gotland, säger Fred Grönwall.

Generationsväxling pågår

Samtidigt som Cementa fortsätter sitt arbete mot en mer hållbar cementproduktion, sker också en generationsväxling bland medarbetarna på fabriken i Slite när 50-talisterna går i pension.

– Vi gotlänningar har byggt Sverige i århundranden och skapat förutsättningar för broar, vägar, tunnlar, rent dricksvatten och byggnader i samhället. Nu tar en ny generation över på fabriken och vi vill vara en attraktiv arbetsgivare i minst hundra år till.  

Fakta: Så ska Cementa bidra till ett klimatneutralt betongbyggande 2030

Läs mer om vår nollvision här.

Om vår verksamhet på Gotland

Här kan du ta del av uppdateringar, bakgrundsinformation och dokument kring täktansökan Slite.

Samlingssida om täktansökan Slite