”Vi har egen brunn men måste ändå spara vatten”

Juni 2019

Vattenbristen på Gotland påverkar alla gotlänningar på olika sätt. Andreas Nypelius är lantbrukare i Lokrume och trots att han har vatten i egen brunn måste han också vara sparsam med sin vattenförbrukning.

– Vattenfrågan är alltid aktuell på Gotland. Alla vet att vi måste ha vatten – det är det nödvändigaste vi har, säger han.

I Lokrume, 1,5 mil nordöst om Visby, ligger Nyplings gård som drivs av Andreas Nypelius, 30 år, med familj.

– Förutom att jag driver föräldragården är jag också anställd driftsledare på Sveriges Lantbruksuniversitet och så jobbar jag som förtroendevald med vattenfrågor inom LRF, säger Andreas Nypelius.

På Nyplings Gård driver man ett lantbruk med växtodling av spannmål, grönsaker och oljeväxter i form av raps. Som lantbrukare är Andreas Nypelius beroende av tillgång till vatten för att hans grödor ska växa. Sommaren 2018, med värmerekord och torka, beskriver han som speciell.

– Förra sommaren hade vi välfyllda grundvattenmagasin eftersom vintern dessförinnan hade haft mycket nederbörd. Inför årets sommar har det varit mer besvärligt eftersom vi gick in i den med väldigt tomma grundmagasin på grund av en torr vinter, säger Andreas Nypelius.

Nyplings gård har, precis som de flesta andra lantbruk på Gotland, en privat brunn. Därför omfattas de inte av Region Gotlands sparkrav på vatten. Bevattningen av grödorna sker med ytvatten som samlas upp i stora dammar under vinterhalvåret.

– Totalt på Gotland finns det vattenmagasin som rymmer fem miljoner kubikmeter vatten som lantbruket samlar upp i dammar och använder som bevattning. Vi behöver förstås vara sparsamma ändå. Bara för att vi har en privat brunn så betyder inte det att vattnet räcker hur långt som helst, säger Andreas Nypelius.

Den utmanande vattensituationen på Gotland leder också till att lantbrukarna försöker hitta nya hållbara lösningar på vattenfrågan. Till exempel har man börjat samla upp vatten som använts för att diska mjölkmaskiner och sedan återanvända detta vatten när man ska spola rent ladugården.

– Vi inom LRF för en ständig dialog med Region Gotland och Länsstyrelsen och är remissinstans kring vattenfrågan. Sen driver vi också ett ständigt informationsarbete mot våra medlemmar för att få dem att spara vatten, säger Andreas Nypelius.

I samband med att Cementa skickat in en ansökan om förnyat täkttillstånd till Mark- och miljödomstolen har företaget också erbjudit Region Gotland att hjälpa till för att bidra till en lösning på vattensituationen på Gotland.

Lösningen innebär att Cementa överlåter Spillingsmagasinet som ligger på företagets område, i närheten av File Hajdar, till Region Gotland. Cementa planerar också att uppföra ett vattenreningsverk så att vattnet i Spillingsmagasinet kan renas till dricksvatten och tillföras det regionala vattennätet.

– Vi behöver hitta nya lösningar på vattenfrågan på Gotland. Cementas lösning att samla upp vatten och sedan rena det till dricksvatten tycker jag är bra. Det finns även andra lösningar, som att rena bräckvatten och kanske även att återanvända avloppsvatten i framtiden. Med tanke på hur många vi är på Gotland varje sommar så tror jag personligen inte att vi kan få grundvattnet att räcka varje år. Därför är alla lösningar på vattenfrågan jättebra, säger Andreas Nypelius.

Ladda ner

Om vår verksamhet på Gotland