Tillverkning av betong

När du tillverkar betong finns det en del saker att tänka på. 

Innan du börjar är det till exempel viktigt att du har rätt personlig skyddsutrustning. Använd alltid heltäckande klädsel, hörselskydd, skyddshandskar och skyddsglasögon när du arbetar med cement och betong. Se vår film nedanför.

Det här behöver du för att tillverka betong: 

  • •  Cement.
  • •  Ballast större än 8 millimeter.
  • •  Naturgrus eller krossat bergmaterial mindre än 8 millimeter.
  • •  Rent vatten.
  • •  I de flesta fall behövs även tillsatsmedel.  
Jenny blandar betong

Så tillverkar du betong

Sten Hjelm

Verksamhetsutveckling Försäljning

Jenny visar hur man tillverkar betong

Blanda den bästa betongen, ta ett sättmått, flytsättmått, lufthaltsprov eller testa hållfastheten på din betong.

Lär dig mer om cement och betong