Svenska kraftnäts besked bara början på en intensiv klimatresa

Idag den 23 februari presenterar Svenska kraftnät sin bedömning om Gotland och hur elförsörjningen ska tryggas. För gotlänningar och verksamheter som bedrivs på Gotland - varav jag representerar det senare - och som har plågats av oräkneliga strömavbrott genom åren, är lösningen given.

Det är därför glädjande att staten, genom SVK, kommit fram till att en ny och förstärkt förbindelse behövs för att trygga elförsörjningen till Gotland. Men nu är det inte läge för att luta sig tillbaka, tvärtom. SVK:s besked är bara början av början på en intensiv klimatresa.

Vi ser vad som behövs, men tiden är knapp

Det är ju rimligt att Gotland ses som en självklar del av Sverige och att förbindelsen blir en del av vårt nationella transmissionsnät. Tillgången till och kvaliteten på elen som når gotlänningar och inte minst gotländska industrier måste vara densamma som man kan förvänta sig på fastlandet. Jag menar att det är nödvändigt att ansvarsfrågan för fastlandsförbindelsen ges högsta prioritet och att det är klokt om SVK tar över ansvaret.

En ny elkabel kräver ett omfattande utredningsarbete för att hitta de rätta tekniska och geografiska lösningarna. Här kan SVK tillämpa ett hållbarhetstänk och återanvända befintliga underlag så långt som möjligt. Därtill kommer också myndighetsdialog, samråds- och tillståndsprocesser. Först därefter kan själva kabeldragningen ske. Räknar man baklänges på alla de ingående momenten inser man att det är bråttom nu om en ny kabel ska vara på plats till 2030. 

För Cementa är elförbindelsen ett måste för att vi ska kunna få ned koldioxidutsläppen (det handlar om drygt 3 procent av Sveriges årliga utsläpp!). Cementas verksamhet på Gotland står för cirka 2/3 av den svenska cementförsörjningen. En ny elförbindelse är därför avgörande för att Sverige ska bli bland de första i världen med ett samhälle byggt med klimatneutral betong när utvecklingen av koldioxidavskiljningsteknik, CCS, påbörjas på fabriken i Slite. Det finns, med andra ord, ingen mer tid att förlora.

Men en ny elförbindelse med fastlandet gör ingen glad om inte elen kan distribueras vidare till elkunderna på ön. Det krävs också betydande investeringar i lokalnätet på Gotland där höjd tas för industriomställningen som en del i Sveriges klimatomställning. Även här gör tidsperspektivet av processen att det är brådskande att komma igång från GEABs sida. Denna del ser jag som en av de mest utmanande flaskhalsarna för hela vår omställning och därmed den svenska klimatomställningen som helhet.  

Klimatomställningen kan inte vänta – det är hög tid för nästa steg

Vi på Cementa har bestämt oss för ambitionen att leverera cement för klimatneutral betong senast år 2030. Det är en stor utmaning att få till det. Vi jobbar på med hög intensitet och utvecklar och prövar nya lösningar. Det är väldigt mycket spännande som just nu pågår i Slite och i andra delar inom företaget. Men allt detta kan bara bli verklighet om vi kan få fram tillräckligt med el till Slite.

2030 räknar vi med upp emot ett femdubblat elbehov jämfört med idag.

Regeringen bör därmed se till att SVK införlivar en ny elförbindelse till Gotland i sitt planeringsarbete och påbörjar nödvändiga processer för att få en sådan kabel på plats i tid till 2030. Då lovar vi att göra allt vi kan för att Sverige ska bli bland de första nationerna i världen att bygga hållbara städer, på riktigt.


Min önskelista i korthet

Det här behöver ske härnäst:

  1. Regeringen beslutar att Svenska kraftnät ges ett prioriterat ansvar och uppdrag att få en Gotlandsförbindelse på plats till 2030.
  2. Arbetet med förbindelsen, inte minst de tekniska utredningarna, startas omgående.
  3. En parallellt löpande uppgradering av nätet på Gotland påbörjas omgående av GEAB.

Tveka inte att höra av dig om du är intresserad av att diskutera de här frågorna med mig.

Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa och HeidelbergCement Northern Europe

Karin Comstedt Webb

Vice vd Heidelberg Materials Sweden