Så vill Cementa hjälpa till att lösa vattenbristen på Gotland

Juni 2019

Som en av Gotlands största arbetsgivare har Cementa ett engagemang i att skapa en bättre vattensituation på ön.
– Det är för oss självklart att bidra till lösningar på den vattensituation vi har på Gotland.
Det är våra medarbetare och deras familjer som lever och bor här. För att vi ska vara välmående krävs det också att samhället i stort är välmående, säger Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb.

Ännu en sommar då vattenbristen på Gotland är påtaglig. Bevattningsförbud är infört och situationen begränsar både människor och verksamheter på Gotland.

– Vattenbristen kan enkelt förklaras genom att säga att även om det kommer ganska mycket vatten i form av nederbörd på Gotland så rinner det mesta av igen. Berggrunden innehåller inga grusåsar eller rullstensåsar där man brukar hitta vatten annars, säger Patric Ramberg, teknisk direktör på Region Gotland.

– Genom åren har man dessutom dikat ut Gotland oerhört effektivt så de våtmarker som funnits naturligt är i stor utsträckning borta idag. På olika sätt har vi alltså gjort oss av med en hel del av de ändå ganska knappa förutsättningarna som funnits för att behålla vatten på Gotland, samtidigt som vi har levt över våra tillgångar, fortsätter han.

I år har Cementa funnits på Gotland i hundra år. Cementfabriken i Slite är en naturlig och väl integrerad del av det lokala samhället och verksamheten påverkas naturligtvis också av vattensituationen på Gotland.

I samband med att Cementa skickat in en ansökan om förnyat täkttillstånd till Mark- och miljödomstolen har företaget också erbjudit Region Gotland att hjälpa till för att bidra till en lösning på vattensituationen på Gotland.

Detta genom att överlåta ett vattenmagasin till Region Gotland, och dessutom uppföra och bekosta ett vattenreningsverk som renar vattnet till dricksvatten.

– I och med ett förnyat täkttillstånd kommer vi också kunna bidra till en förstärkt vattensituation på nordöstra Gotland, säger Karin Comstedt Webb.

Karin Comstedt Webb

Region Gotland skulle välkomna en sådan lösning.

– Cementas förslag att överlåta Spillingsmagasinet och bygga ett vattenreningsverk skulle vara alldeles utmärkt. Vi hoppas verkligen att det blir av, säger Patric Ramberg. 
 

Ordlista

Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen. Det bildas genom att nederbörd mycket sakta tränger ner genom marken och sjunker neråt.
Ytvatten är det vatten som finns på jordens yta i sjöar, vattendrag våtmarker och hav.
Råvatten är råvaran för att producera dricksvatten, det utgörs antingen av grundvatten eller ytvatten.
Dricksvatten produceras av råvatten i vattenverk. I vattenverken filtreras, renas och desinfekteras råvattnet och blir till sötvatten som sedan är avsett att drickas av människor.

(2019-07-04)

Karin Comstedt Webb

Vice vd Heidelberg Materials Sweden

Ladda ner

Mer om vattenfrågan på Gotland