Restprodukt från solrosolja nytt bränsle i cementtillverkningen

Cementa fortsätter att fasa ut fossila bränslen i cementugnarna och testar nu att ersätta en del av det fossila kolet med en restprodukt från solrosodlingar. ”Det har gått över förväntan med det nya biobränslet. Vi är förhoppningsfulla”, säger Johan Bering, produktionschef vid Cementas anläggning i Slite.

Cementas ambition är att cementtillverkningen i Slite ska vara klimatneutral till 2030. Därför letar företaget ständigt efter biobränslen som kan minska andelen fossilt för att värma upp ugnarna. Kolet har minskat stadigt och står i dag för mellan en tredjedel och hälften av bränslet i Cementas anläggningar i Slite och Skövde (se faktaruta nedan).

– Vi skannar konstant av marknaden för att hitta rena biobränslen som motsvarar de krav vi har för att kunna blanda in det i vårt bränsle, säger Anders Jansson, chef för alternativa bränslen inom HC Miljö, ett systerbolag till Cementa som förser HeidelbergCements anläggningar i norra Europa med bränslen.

– Vi har försökt hitta biobränslen i flera år, men det krävs att det är torrt, att det går att finfördela till fina partiklar och att det går att mata in i våra anläggningar, tillägger han.

Hittade restprodukt från solrosodlingar

För ett knappt år sedan hittade Cementa just ett sådant bränsle: restprodukter från produktionen av solrosolja. Det handlar om pressrester som finns kvar efter att det som kan bli livsmedel eller djurfoder tagits om hand.

– Tidigare har detta material inte tagits om hand utan bränts eller lämnats på fälten. Men eftersom avfallet är torrt och kan pressas till pellets har problemet i stället blivit en möjlighet, säger Anders Jansson.

– Det är ett bränsle som också motsvarar vår generella inriktning på cirkulär ekonomi, att allt som kan återanvändas eller återvinnas bör göra det i första hand utan att det exempelvis reducerar produktionen av livsmedel, tillägger han.

Ersätter just nu 15 procent av kolet

Just nu är Cementas anläggning i Slite mitt uppe i ett test där man blandar in solrosresterna i bränslet som matas in i cementugnen. Halva första skeppslasten på 1 800 ton som kom på tåg från södra Ryssland via båt från Baltikum har förbrukats, berättar Johan Bering, produktionschef vid Slitefabriken.

– Tack vare inblandningen av solrosresterna kan vi ersätta runt 15 procent av kolet med ett förnybart bränsle, säger han.

Enligt Johan Bering är de första erfarenheterna positiva. 

– Vi håller kontinuerligt på att lära oss materialet och testar olika nedmalningar och blandningar så att det ska passa våra bränslemixar. Och vi är förhoppningsfulla, testerna har gått över förväntan.

Fler biobränslen på gång

Under tiden fortsätter Anders Janssons och bränsleleverantören HC Miljös ansträngningar att hitta fler lämpliga biobränslen till cementugnarna. Slutmålet är att 100 procent av bränslet ska vara fossilfritt och förnybart.– Vi hoppas kunna introducera fler alternativa bränslen de närmaste åren. Det blir en viktigt en viktig pusselbit för att vi ska kunna ha en klimatneutral cementtillverkning i Sverige år 2030, säger han.

Siffrorna baseras på förbrukningen vid Cementas anläggning i Slite i december 2021. Gemensamt för de alternativa bränslen som Cementa använder är att materialen inte kan återanvändas eller återvinnas.

Katarina Roslund

Communications manager dept of Public Affairs and ESG

Vi har en vision om cement för klimatneutral betong år 2030.

Nollvision 2030