Provning av lufthalt i betong

Alla utomhuskonstruktioner kan utsättas för kyla och frost. En betong utan lufttillsats är inte frostbeständig. För att betongen ska kunna expandera vid minusgrader bör du därför använda en betong med luft i. Du behöver tillsätta en tensid, en luftporbildare i din betongblandning.

Det här behöver du för att ta ett lufthaltsprov på din betong: 

  • •    Tryckkärl med en manometer.
  • •    Skopa på 100 millimeter. 
  • •    Vattenflaska. 
  • •    Fuktig duk. 
  • •    Stålstång. 
  • •    Vibratorbord. 
Så tar du lufthaltsprov

Så tar du lufthaltsprov

Sten Hjelm

Verksamhetsutveckling Försäljning

Jenny visar hur man tillverkar betong

Blanda den bästa betongen, ta ett sättmått, flytsättmått, lufthaltsprov eller testa hållfastheten på din betong.

Lär dig mer om cement och betong