Produktkvalitet – så jobbar vi med avvikelser

Cementa uppdaterar Cargus Cement med ett nytt beräkningsprogram. Den nya uppdateringen gör att du i ett mycket tidigt skede får information om eventuella avvikelser i cementkvaliteten. Programmet heter 28-dygnsindex och kommer i första hand att appliceras på Anläggningscement Slite. Målsättningen är att indexet framöver ska innefatta alla Cementas produkter.

– Genom att analysera några givna parametrar i klinkern redan efter ett par dygn kan vi i ett tidigt skede upptäcka eventuella avvikelser som kan påverka exempelvis sluthållfastheten. Det här programmet möjliggör också att vi i ett tidigt skede kan informera våra kunder om produkten skulle avvika mot det normala, i bästa fall redan innan fartyget nått sin destination, säger Sten Hjelm.

Sten Hjelm har ansvaret för kvaliteten på Cementa Marknad och deltar bland annat för de kvalitetsmöten som hålls på Cementas fabriker.

– På mötena tar vi upp kvalitetsläget och avvikelser i produktionen i enlighet med de avtal vi har med Svensk Betong. Vi diskuterar också åtgärder och justeringar för att hålla en så jämn produktion som möjligt, förklarar Sten Hjelm.

Utlastningsprov säkrar varje cementlast

När ett fartyg lastas med cement i Slite på Gotland tas ett utlastningsprov ut på fartyget. Provet går direkt till fabrikens laboratorium på Cementa Research, där det analyseras efter ett givet provningsprogram. Resultaten läggs in i datorprogrammet Cargus Cement och ger kunderna status på cementet de använder. Med det nya beräkningsprogrammet 28-dygnsindex blir Cementa ännu bättre på att förmedla status på cementleveranserna.

– Vi vill ge våra kunder tidiga indikationer på exempelvis avvikelser i hållfastheten för att de i sin tur ska kunna göra korrigeringar som motsvarar de förväntningar deras beställare har, säger Sten Hjelm.

Kommunikationskanalen hjälper kunden till rätt kvalitet

Det är i dataprogrammet Cargus Cement som den dagliga kvalitetsinformationen för samtliga cementkvaliteter från respektive depå kommuniceras. Informationen presenteras i tabeller med exakta värden och grafiska element inom den period du själv anger, dock längst 24 månader.

– Självklart eftersträvar vi även en god muntlig dialog med våra kunder om eventuella avvikelser, säger Sten Hjelm.

För drygt två år sedan startade Cementa med utlastningsprover för att bättre kunna uppfatta avvikelser på varje utlastning av cementet. Idag är Cargus Cement ett viktigt redskap för alla i branschen.

– Vårt ansvar är att tillhandahålla produkter som är attraktiva och håller rätt kvalitet för ändamålet. Och att kommunicera avvikelser. Därför är det viktigt för oss att alltid ha bra kommunikation med beställare och kund. Jag välkomnar alla sorters frågor, avslutar Sten Hjelm.

Sten Hjelm

Verksamhetsutveckling Försäljning