Nya åtgärder för Cementas lastbilstransporter mellan Storugns och Slite

Vi arbetar löpande med åtgärder för att säkerställa att lastbilstransporterna mellan Storugns och Slite genomförs med en så liten påverkan på omgivningen som möjligt. Idag sätter vi upp nya blinkande hastighetsskyltar och radarkontroller längs med delar av vägsträckan.

Cementa köper kalksten från Nordkalk till fabriken i Slite. Kalkstenen behövs för att komplettera den egna kalkstenen då fabriken just nu saknar ett långsiktigt täkttillstånd. Cementa har tillstånd att transportera kalkstenen på lastbil från Nordkalk till fabriken i Slite. Närboende har gjort oss uppmärksamma på att de upplever att lastbilarna bidrar till ökad nedsmutsning och ibland kör för fort.

Hastighetsöverträdelser är självklart helt oacceptabelt. Vi har påtalat detta för åkeriet, som vi anlitar för transporterna, som informerar sina förare. Vi har även idag satt upp blinkande hastighetsskyltar, samt beställt radarkontroller längst en sträcka vid Kappelshamnsvägen, för att se till att hastighetsgränserna efterlevs. Kontroller kommer genomföras under 14 dagar samt därefter upprepas under året. Gotlandspolisen är informerade om denna insats.

Region Gotland ansvarar primärt för att städa vägarna och hålla dem fria från grus och damm. Cementa har valt att bidra till detta arbete med punktinsatser och städning med dammsugningsbil. Problemen med damm är dock främst är förknippade med vårvintern, med torra vägbanor och rester av väggrus på vägbanorna. Vi tittar redan nu på vad vi kan göra för att förbättra det arbetet inför nästa vinter.Om Cementas planerade åtgärder inte ger tillräckligt goda resultat, kommer vi givetvis att utvärdera andra lösningar. Målet är att våra närboende inte ska störas av vår verksamhet.

Fakta
  • Cementa har tillstånd att köra sex transporter per timme mellan Storugns och Slite, vardagar klockan 06–22.
  • Länsstyrelsen har godkänt Cementas trafikutredning och trafikplan.