Ny version av HETT22 finns tillgänglig

Nu finns en ny version av HETT22 tillgänglig för nedladdning.

Nyheter i HETT22 version 22.0.1.41

  1. Visualisering av resultat har förbättrats och möjliggör detaljerad analys av hållfasthet, temperatur och mognadsålder i valda områden i konstruktionen. I och med detta är det enklare att analysera kritiska snitt i konstruktionen, som till exempel underdelen av väggar. Detta kan göras med hjälp av utdatapunkter där beräkningsresultat i valda punkter kan visualiseras i kurvdiagrammen. Resultaten i punkterna kan även exporteras till till exempel Excel för vidare analys. Genom att klicka i färgkartor visas beräkningsresultat i den valda punkten.
  2. Gjutning av håldäck har lagts till som ett eget typfall. I standardbiblioteket ingår några vanliga håldäckstyper. Det är även möjligt att manuellt definiera håldäck med olika geometrier. För att simulera hålfasthetsutvecklingen i håldäck rekommenderas att specifika parametrar tas fram för aktuella betongkvaliteter.
  3. Det är nu möjligt att sätta en fast temperatur som randvillkor i menyn för väderförhållande. Detta kan vara användbart i typfall som håldäck där betongen gjuts på ett uppvärmt formbord.

HETT22 är ett prognosverktyg för simulering av betongens temperatur- och hållfasthetsutveckling i en konstruktion. Detta är av stor betydelse vid planering av betonggjutningar. (HETT22 ersatte HETT11 2022)

Har du ännu inte laddat ner HETT22 kan du göra det här:

Mikael Westerholm

Projektledare/Specialist betong

Ladda ner