Ny miljöchef på Heidelberg Materials Cement Sverige

Jon Rytterbro har tillträtt som ny miljöchef på Heidelberg Materials Cement Sverige i Slite. I rollen leder och utvecklar han miljöarbetet för cementverksamheten på fabriken med ett samordningsuppdrag inom miljö för Cement Sverige. 

– Jag valde jobbet för att det är det häftigaste jobbet inom miljöområdet på Gotland. Jag får vara en del i arbetet med klimat- och miljöåtgärder inom tung industri. Som Sveriges enda cementtillverkare har Heidelberg Materials ett stort ansvar, och det innefattar också att arbeta proaktivt med miljöfrågorna. 

Jon Rytterbro, miljöchef Heidelberg Materials Cement Sverige
Jon Rytterbro, miljöchef Heidelberg Materials Cement Sverige

Jon Rytterbro kommer närmast från Science park Gotland där han som projektutvecklare stöttade företag och organisationer att aktivt få i gång sitt klimatomställningsarbete. Innan dess har han varit chef på avdelningen Hållbarhet och utveckling på GotlandsHem samt miljökonsult på Structor i Stockholm. 

Med bred kompetens inom klimat- och miljöfrågor på samhällsnivå och utbildning inom molekylär bioteknik, specialisering mot hållbar utveckling och systemanalys, ser Jon fram emot möjligheten att hantera lokala detaljfrågor och samtidigt vara delaktig i arbetet med både nationella och globala frågor. 

– Jag känner mig väl orienterad i klimatfrågan, den ligger mig varmt om hjärtat. Det är därför jag under mina studier vid KTH och Uppsala universitet valde program inom samhällsutveckling. Nu hoppas jag att min erfarenhet och ett ”nytänk” kan tillföra ytterligare kraft till Heidelberg Materials arbete med de viktiga energi-, klimat-, vatten-, och bullerfrågorna i verksamheten – tillsammans med det utmärkta teamet i Slite. 

I teamet ingår två miljöingenjörer och en tredje ska rekryteras. Det finns stor kompetens i verksamheten varav två tidigare miljöchefer som stöttar vid behov, berättar Jon Rytterbro. Och flera ingenjörer med erfarenhet från andra industriföretag. 

– Alla har varit välkomnande, jag har fått ett mycket bra bemötande hittills. Det blir också intressant att få ta del av och få en större inblick och förståelse för hela Heidelberg Materials-koncernen, förklarar han. 

Kontakt: Jon Rytterbro, jon.rytterbro@heidelbergmaterials.com, tfn: 076-125 74 71.

I Slitefabriken på Gotland pågår just nu flera stora klimatförbättrande projekt. Bland annat Slite CCS, ett av Sveriges största klimatomställningsprojekt någonsin och övergången till biokol. Läs mer på https://www.sliteccs.se/sv.