Norskt regeringsbeslut om CCS kan bana väg för svensk cementindustri

Det norska Stortinget godkände under måndagen satsningen på en fullskalig CCS-anläggning vid HeidelbergCements cementfabrik Norcem Brevik. Det stärker förutsättningarna för svensk cementindustri att etablera motsvarande lösning för att kunna leverera cement för klimatneutral betong.

Det norska Stortinget har nu enats om att verkställa projektet som kallas Langskip – en klimatsatsning på totalt 25 miljarder norska kronor, varav 3,3 miljarder är öronmärkta för cementindustrin. Arbetet med den nya anläggningen i Brevik väntas starta upp omgående, med målet att börja avskilja koldioxid från processen 2024. Resultatet blir en halvering av koldioxidutsläppen för den cement som levereras från fabriken.

Giv Brantenberg, General Manager HeidelbergCement Northern Europe.

– HeidelbergCement värderar samarbetet med de norska myndigheterna högt, och projektet visar på vikten av att näringsliv och det offentliga hittar gemensamma vägar framåt. Nu ser vi fram emot att bygga upp världens första fullskaliga anläggning för koldioxidavskiljning inom cementindustrin, och projektet kommer att kunna inspirera och visa vägen för både koncernen, branschen och andra industrier, säger Giv Brantenberg, General Manager HeidelbergCement Northern Europe, och fortsätter:

– Cement och betong är oumbärliga material i samhällsbyggandet. Ska vi fortsätta utveckla samhället och samtidigt kunna nå klimatmålen nationellt och globalt så är den här utvecklingen helt nödvändig.

Cementa pekas ut som möjlighet

Cementas fabrik i Slite är en av de fabriker som HeidelbergCement-koncernen pekat ut som möjlig för en framtida CCS-anläggning. Fabriken är dessutom stommen i en långsiktigt trygg cementförsörjning i Sverige.

– Vår ambition är att i Sverige kunna leverera cement för klimatneutral betong år 2030, och i och med beskedet för CCS-anläggningen i Norge har vi nu kommit ett stort kliv närmare detta, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef för Cementa och HeidelbergCement Northern Europe.

Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef HeidelbergCement Northern Europe.

Ska CCS bli verklighet i Slite krävs dock ett antal förutsättningar:

– Om alla pusselbitar faller på plats så kommer vi lyckas, och vi ser fram emot att fortsätta vara drivande i arbetet med branschens klimatomställning, säger Karin Comstedt Webb.
 


För mer information: 

Kontakta Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, karin.comstedt.webb@heidelbergcement.com, telefon: 0708-64 99 07.

Se video med intervjuer med projektledare och medarbetare vid fabriken i Brevik: 

Karin Comstedt Webb

Vice vd Heidelberg Materials Sweden

Ladda ner