Markbygden: Högre vindkraftverk kräver starkare fundament

Utanför Piteå gjuts nu fundamenten för en av Europas största vindkraftparker, Markbygden. Fullt utbyggt kommer här att finnas upp till 1101 vindkraftverk på en yta av 450 kvadratkilometer.

I skogarna väster om Piteå är det full byggaktivitet. Redan nu snurrar här cirka 300 vindkraftverk. Och fler ska det bli. 

Det är projektutvecklingsbolaget Svevind, med säte i Piteå, som har tagit fram tillstånden för det som kommer att bli Europas största landbaserade vindkraftpark. På en yta av 450 kvadratkilometer finns tillstånd att bygga upp till totalt 1101 vindkraftverk. 

Fullt utbyggt kommer Markbygden 1101 att leverera omkring 10 – 12 terawattimmar förnybar el per år, vilket motsvarar nästan åtta procent av den totala elproduktionen i Sverige.

Ett av entreprenadföretagen på plats är Norrbottensbaserade BDX Företagen som landade företagets hittills största entreprenad för det tyska vindkraftföretaget Enercon. Under kontraktstiden på tre år ska BDX Företagen utföra markentreprenaden för 202 vindkraftverk i Markbygden Etapp 2, kallat MB2. 

– Det är jättespännande att jobba med detta enorma industriprojekt, både ur ett tekniskt perspektiv och för att vi är med och lägger grunden för Sveriges framtida hållbara energiförsörjning, säger Jan Isaksson, produktionschef för betonguppdraget inom BDX Företagen och med lång erfarenhet i projektet. Han har jobbat med olika delar i Markbygden 1101 sedan byggstarten av pilotprojektet Dragaliden 2008.

Allt högre torn kräver starkare fundament

De allt högre – och därmed alltmer effektiva – vindkraftverken medför samtidigt ökade krav i bygg- och anläggningsprojekten. För femton år sedan var ett typiskt torn 70 meter högt. Vindkraftverken i MB2 är 110 till 130 meter höga, tillsammans med vingarna, blir totalhöjden upp emot 200 meter.

– De 15 mil ny väg som vi bygger i MB2 måste hålla tunga mobilkranar som krävs för att resa de 110 till 130 meter höga vindkraftstornen. Samtidigt måste backar och kurvor klara de upp till 75 meter långa ekipagen med torndelar som hämtas i Piteås djuphamn, säger Jan Isaksson.

Vid varje vindkraftverk byggs en verksplats på närmare 5 000 kvadratmeter, med monteringsytor och uppställningsplats för mobilkranen som ska lyfta verket på plats. 

– Vindkraftverkens höjd kräver även rejäla fundament. I varje fundamentsgrop gjuter vi med omkring 550 kubikmeter betong, säger Jan Isaksson.

Mobil betongfabrik

Sedan byggstarten för deletappen MB2 med 202 vindkraftverk i maj 2019 har BDX totalt haft närmare 130 anställda på plats i Markbygdenprojektet. Dessutom tillkommer ett hundratal fordon, 30 grävmaskiner, ett par mobila krossar vid de två bergtäkterna och en mobil betongfabrik som spottar ur sig 65 kubikmeter betong varje timme.

– Det är en enorm logistikutmaning att få allt att fungera smidigt, säger Jan Isaksson.

Under 2019 gjöts och färdigställdes 22 fundament. När vädret tillåter, i april, återupptas gjutningarna. Planen för projektet är att färdigställa runt 100 fundament under 2020 och de resterande under 2021.

Text: Per-Ola Knutas  Foto: Markbygden, BDX Företagen och Svevind. 

Enormt byggprojekt

Vindkraftverk

Markbygden: Högre vindkraftverk kräver starkare fundament

Dragaliden. Foto: Sveveind

Dragaliden. Foto: Svevind

Markbygden. Foto: Svevind.

Markbygden. Foto: Svevind.

Skogberget. Foto: Svevind.

Skogberget. Foto: Svevind.

Skogberget. Foto: Svevind.

Skogberget. Foto: Svevind.