Lyckade försök med biokol kan sänka koldioxidutsläppen

Sedan 2021 testar Skövdefabriken att använda biokol i stället för vanligt fossilt bränsle i cementtillverkningen. Målet med försöken är att minska koldioxidutsläppen och hittills ser det mycket lovande ut.

Carla Salas Lacamprett, processingenjör på Cementa i Skövde.

- I maj testade vi att använda biokol under knappt två veckors produktion. Syftet var att testa utrustningen och för att se om kvaliteten på klinkern, som produceras i ugnen och är den reaktiva mellanprodukten vid cementtillverkning, påverkades, säger Carla Salas Lacamprett, processingenjör på Skövdefabriken. Det gick mycket bra och kvaliteten blev godkänd.

Om Biokol

Biokol

Biokol framställs genom att organiskt material, exempelvis ved eller träavfall hettas upp till 800 °C i en ugn utan tillförsel av syre.

Det gör att vissa gaser avges och det som blir kvar kallas för biokol.

Skillnaden mot vanligt fossilt bränsle är alltså att förbränningen inte tillför någon ny koldioxid till atmosfären.

I försöket i maj användes biokol tillverkat av jungfruligt trä, men målet är att återanvända träavfall från närområdet och tillverka biokol på fabriksområdet. Konceptet för denna tillverkning är redan framtaget, men det krävs vidare tester.

Klart innan 2030

Nästa test, som planeras till sommaren 2023, ska pågå under 3–4 veckor för att visa att bränslet och tillverkningen är stabil.

Efter det kan investeringsbeslut tas och om allt faller väl ut kan en fabrik för tillverkning av biokol vara på plats i Skövde innan 2030.

* Konsumtionsbaserat utsläpp är 9 ton koldioxidekvivalenter/år och invånare i Sverige. Källa:Naturvårdsverket