Lär känna Fredrik, vår industrielektriker

Ta ett steg in i Fredriks värld där nattens händelser överlämnas till den nya dagens utmaningar. Filmen ger en glimt av Fredriks arbetsdag på Heidelberg Materials och visar på flexibiliteten och samarbetet som är nödvändiga i en dynamisk arbetsmiljö.

En person pratar i telefon bredvid ett elskåp.

Fredrik, industrielektriker