Västlänken, Göteborg.

I projektet Västlänken i Göteborg används Anläggningscement och 54 olika betongrecept. Bland annat klimatförbättrad betong med inblandning av slagg för vissa delar.

Klimatsäkrad betong i tunneln under Göteborg

En 1,5 km lång betongtunnel i lera. Klimatförbättrad betong. Slitsmurar som gjuts i leran. Det är mycket som är speciellt med Västlänkens deletapp Centralen, byggprojektet som just nu vänder upp och ned på hela centrala Göteborg.

Malmö gjorde det. Stockholm gjorde det. Nu gör Göteborg det: leder ned den lokala och regionala tågtrafiken i tunnel under staden för att öka den totala kapaciteten i järnvägsnätet.

I Malmö heter det Citytunneln, i Stockholm Citybanan och i Göteborg Västlänken, ett enormt bygge som påverkar hela centrala staden med en total budget på 20 miljarder i 2009 års prisnivå. Totalt byggs 6,6 kilometer tunnel, varav 2,6 km är betongtunnel i lera. Samtidigt byggs tre nya stationer för pendel- och regiontågen.

Mikael Larsson, projektledare på Trafikverket för deletappen Västlänken Centralen.

– Vi har en hel del tekniska utmaningar i projektet. En av dem är markförhållandena. Man kan säga att betongtunneln i vår deletapp på 1 500 meter ligger och ’flyter’ i lera. Här i Göteborg är det upp mot 100 meter lerlager ned till fast berg på vissa ställen.

Det berättar Mikael Larsson, projektledare på Trafikverket för deletappen Västlänken Centralen, den del bygget som bland annat omfattar bygget av en ny underjordisk station bredvid nuvarande Göteborgs station.

Klimatsäkrat för högre havsnivåer

Markförhållandena har också medfört särskilda krav när det gäller att klimatsäkra anläggningen för höjda havsnivåer.

– Vi bygger för att klara en höjning på två–tre meter över dagens nivå. Det är ett omfattande arbete att hantera det, säger han.

Mikael Larsson kommer att vara med på Cementadagen den 26 januari för att berätta om jätteprojektet. En av detaljerna han vill framhålla är att de omfattande 17–18 meter höga slitsmurar som gjuts vid den nya centralstationen. För att få en slitsmur på plats grävs först smala schakt i marken som sedan fylls med armerad betong.

– Tack vare att vi använde oss av ECI-kontrakt, Early Contractor Involvement där entreprenören är med redan i projekteringsfasen, kunde vi genomföra fullskaleförsök med slitsmurar vilket vi inte hade vi inte hunnit med annars. Det ledde i sin tur att vi kunde bygga bredare och större slitsmurar – totalt 36 000 kvadratmeter, säger han.

Klimatförbättrad betong med slagg

Ett annat kännetecken med Västlänken är att Trafikverket och entreprenören NCC har strävat efter att använda klimatförbättrad betong där det är möjligt.

– Bland annat i slitsmurarna har vi använt en betong med inblandning av slagg som ersättning för cement för att minska klimatpåverkan, säger han.

Själva bygget i sig kommer att ha en positiv påverkan på miljön. Med den nya stationen kan tåg passera vidare genom staden, vilket gör att fler tågpendlare kommer att kunna pendla snabbare, enklare och med färre byten. Detta bidrar i sin tur till mindre biltrafik och minskad klimatpåverkan.

– När allt är klart kommer vi att ha fördubblat kapaciteten i tågsystemet, säger Mikael Larsson.

 

Mikael Odlöw

Vice Försäljningschef

Västlänken, Göteborg.. För den nya centralstationen i Göteborg byggs bland annat en 1,5 km lång tunnel som ”flyter i lera”. Foto: NCC.