Olskroken i Göteborg

Klimatförbättrad betong i intensiv järnvägsknutpunkt

Olskroken i Göteborg är en av Sveriges mest intensiva järnvägsknutpunkter. När Olskroken nu byggs om till planskilt är det med stora delar klimatförbättrad betong.

Sex järnvägsbroar, en gångbro – och 50 000 kubikmeter betong. Ombyggnaden av den intensiva järnvägsknutpunkten Olskroken i Göteborg är inte bara ett av landets just nu största anläggningsprojekt.

Martin Laninge, utvecklingschef på Peab Anläggning

– Det är också väldigt trångt och utförs under pågående tågtrafik så det är en stor utmaning att hantera alla trafikflöden. Vi har behövt dela upp arbetet väldigt mycket i etapper, säger Martin Laninge, utvecklingschef på Peab Anläggning som är huvudentreprenör för Olskroken.

Pålarna “svävar” i leran

En annan utmaning är markförhållandena på platsen där Olskroken nu byggs om för att höja kapaciteten, öka framkomlighet och driftsäkerheten för tågtrafiken till och runt Göteborg.

– Vi har väldigt varierande grundläggning – allt från bottenlös lera till berg. Det innebär att vi har behövt påla i princip över allt. I de västra delarna av projektet ‘svävar’ pålarna i leran.

En svårighet med markförhållandena är att när pålar trycks ned i leran så trycker de undan material, enligt Martin Laninge.

– Man kan säga att marken flyttar på sig. Därför måste vi noga planera varje åtgärd. På grund av anpassningen till tågtrafiken har vi behövt vänta upp till ett år efter att en brodel gjutits innan vi kan påbörja nästa del av konstruktionen och då har den tidigare utförda delen flyttat sig, säger han.

Klimatanpassning tidig tanke i projektet

Ombyggnaden i Olskroken kommer att ge ett positivt bidrag till klimat och miljö. De nya spåren som byggs gör det möjligt att separera godstrafiken från persontrafiken och att järnvägsspåren kan korsa varandra i olika nivåer. Det både förbättrar dagens tågtrafik och skapar förutsättningar för ökade volymer.

Martin Laninge berättar att frågan om klimatanpassning av själva bygget kom upp tidigt i projektet. En tidig analys visade att betongen var det som orsakade störst klimatpåverkan.

– Därför tog vi fram ett recept på en betong med mindre klimatpåverkan och gjorde omfattande tester för att verifiera god hållfasthet och beständighet. Tack vare stort engagemang och god samverkan kunde vi bli en av de första i Sverige med att ta fram en kvalitetssäkrad klimatförbättrad betong till ett anläggningsprojekt, säger han.

Olskroken har ingått i forskningsprojektet Uppkopplad byggarbetsplats, ett samarbete mellan Peab, Cementa, Swerock och Formas som bidragit med statliga forskningspengar. Här utvecklades trådlösa sensorer i betongen som kopplades ihop med väderdata och prognosverktyg för att ge bättre och snabbare kontroll över temperaturutvecklingen och hållfasthetstillväxten för betongen.

“Öka samarbetet i branschen”

Martin Laninge ser gärna mer samverkan i branschen för att öka utvecklingen och användningen av klimatförbättrade produkter.

– Vi har allt att vinna på att samarbeta när det gäller klimatfrågor. Vi behöver bli ännu bättre på att dela kunskaper samtidigt som varje aktör måste hitta sina egna affärsmodeller, säger han.

Mikael Odlöw

Vice Försäljningschef

Olskroken i Göteborg.

Olskroken i Göteborg (översiktsbild).