Klimatanpassad betong – här är listan

Betong kommer att vara ett av våra viktigaste byggmaterial under överskådlig framtid. Därför är branschen målsättning att betong är klimatneutral senast år 2045. Flera gröna produkter finns ute på marknaden redan nu.

Flera industrisektorer utvecklar planer för hur de ska bli fossilfria 2045, i enlighet med Sveriges klimatmål.

Betongbranschens plan sattes av samarbetsforumet Betonginitiativet. Under 2019 har flera nya produkter lanserats och fler är på gång. Mats Hellström, försäljningschef på Cementa, konstaterar att klimatfrågan är en jättestor utmaning, men att i utmaningen ligger också möjligheter.  

– Hela branschen behöver arbeta tillsammans, vi har en stor uppgift att fylla. Både med att driva utvecklingen framåt och jobba mot mer klimatsmarta lösningar, men också att berätta om vilket bra material betong är.

Och han fortsätter:

– Betong som byggmaterial är en förutsättning för det liv vi lever idag och för en hållbar tillväxt i samhället även i framtiden. Tack vare betongen får vi bra bostäder med låg energiförbrukning och en säker infrastruktur såsom järnvägar och broar, säger Mats Hellström. 

Han konstaterar att det är en stor utmaning att minska koldioxidutsläppen i produktionen av cement, som är en viktig komponent i betong. Parallellt med det arbete som pågår inom Cementa och cementindustrin sker en ständig utveckling också på betongsidan.  

– Vi jobbar tillsammans med våra kunder, betongtillverkarna, för att hitta klimatsmarta lösningar, det är vårt gemensamma ansvar.

Många av de nya betongprodukterna bygger på att cement ersätts med andra bindemedel i betongen. Men kalkstensbaserade bindemedel som cement kommer även framöver att spela en viktig roll i betongen. Varje år används 30 miljarder ton betong världen över. 

– Vi på Cementa är övertygade om att nyckeln till en mindre klimatpåverkan från cement inte ligger långt borta. Tekniken finns i många fall redan, det gäller bara att applicera den i större skala. Ett exempel är CCS (Carbon Capture and Storage), att fånga in koldioxiden och lagra den i berggrunden, säger Mats Hellström. Idag planerar vårt systerföretag Norcem för etableringen av den första fullskaleanläggningen för CCS inom cementindustrin. 


Så jobbar betongtillverkare med klimatanpassad betong:

Grön betong – Skanska

 

Johan Hedman, operativ chef på Skanska Betong, upplever att kunder och beställare är mogna nu och vågar ta steget att prova gröna produkter. 

– Vi har fått ett bra genomslag på våra produkter och vi har fått många fina, positiva kommentarer från kunder som är mycket nöjda med slutresultatet, säger han.

Skanska har gjort omfattande tester innan Grön betong släpptes på marknaden och har anpassat betongen till hur och var den ska användas för att få rätt betong på rätt plats. 

– Skanskas Gröna produkter håller samma egenskaper som standardbetong i hållfasthet, beständighet, livslängd och gjutbarhet, säger Johan Hedman.

– För att få maximal effekt är det viktigt att vi är med i tidigt skede. Det blir olika procentsatser beroende på hur man projekterar, hur man väljer exponeringsklasser påverkar hur mycket man kan sänka CO2 till exempel.

Contiga - Biobetong

Carl-Johan Appelberg, marknadschef Contiga

Contiga har under många år legat i framkant när det gäller klimatfrågor. Företagets båda tillverkningsanläggningar tillhör de modernaste i landet, vilket ger goda möjligheter till en resurseffektiv tillverkning. 

-Vi har jobbat med alternativa bindemedel sedan 2008 och nu ligger vi längst fram i Sverige eftersom vi med vår BiobetongTM kan vi uppnå steg 2 (25% lägre CO²-utsläpp) både i håldäcksproduktionen och i produktionen av vägg, balkong, pelare och balk. Det är det ingen annan i Sverige som kan, säger Carl-Johan Appelberg, marknadschef.  

Ytterligare sätt att redan idag bygga betongens klimatpåverkan är att använda rätt betong på rätt plats och att bestämma mängden mellan slankare konstruktioner. Det handlar om resurseffektiv byggmaterialanvändning och att använda så lite material som möjligt för att nå avsedd funktion.

- En systemlösning med håldäckselement är cirka 40% mer materialeffektivt än motsvarande lösning med en massiv bjälklagskonstruktion. Det ger en total minskning av CO2-avtrycket med uppemot hela 65%.
 

Eco-Betong – Swerock 

 

– Det handlar om att arbeta aktivt i projektet och med olika lösningar. Ibland krävs det att man förändrar arbetsmetoden lite och i vissa konstruktioner får man lov göra mindre klimatanpassningar, säger Staffan Carlström, produktchef på Swerock. 

Swerocks Eco-Betong lanserades i oktober 2019 och hittills har inte så många använt den än. Men två kundanpassade projekt har genomförts: Ikea och Olskroken, och de föll väl ut och där den klimatförbättrare betongen användes i alla typer av de konstruktionerna som tillhörde projekten. 

– En del kunder blir oroliga när det kommer nya material, till exempel att tidplanen påverkas. Men de flesta har en positiv syn.

Swerock använder granulat från stål, SSAB:s slagg. 

– Det innebär att vi nått en långsiktig lösning med god tillgång. Slagg är ett bra material att använda tillsammans med cement.

Abetong – klimatförbättrade betongelement i Biobetong

Magnus Fridvall, divisionschef hus Abetong

-BiobetongenTM är ett viktig led i vår satsning för att bestämma vår klimatpåverkan och  efterfrågan på bättre miljöprestanda ökar i byggsektorn, säger Magnus Fridvall, divisionschef Abetong. År 2022 träder dessutom nya regler i kraft där nyproducerade byggnader måste redovisa sitt koldioxidavtryck. 

I Abetongs BiobetongTM har betongingenjörerna optimerat betongrecepten och delvis använt andra bindemedel än cement för att förbättra miljöprestandan. Det innebär att en i svensk typlägenhet som byggs med BiobetongTM, kan koldioxidbelastningen minskas med hela 22 procent. 

-Det är ett klart framsteg och en stor miljövinst, menar Magnus Fridvall.  

Produkterna som tillverkas i BiobetongTM håller samma egenskaper som standardbetong i hållfasthet, beständighet och livslängd. 
Abetongs säljare kan på ett enkelt sätt redovisa miljöpåverkan i anbudsskedet genom den nyligen framtagna CO2 kalkylatorn.

Thomagrön – Thomas Betong 

Thomas Betongs gröna satsningar är samlade under namnet Thomagrön. Företaget var tidigt ute och redan 2012 började de utveckla klimatanpassad betong. 

Thomagrön är mer som en tjänst, inte bara en produkt, där även rådgivning ingår. 

– Om alla som är involverade i ett projekt samverkar kan klimatförbättringar nå upp till cirka 50 till 70 procent, berättar Mats Karlsson. 

Företaget satsar stort på forskning och utveckling. Ett utvecklingsprojekt handlar om att använda en speciell sand i betongen som kan innebära att minskad mängd bindemedel behövs. Mats Karlsson tror att fler produkter kommer, som är lämpade för andra applikationer. – Både anläggningsbranschen och Trafikverket är bra på att ställa tuffa krav som triggar alla involverade att se över möjligheter att ta ytterligare steg framåt för att sänka klimatavtrycket. Det är bra. 

Klimatförbättrad betong BIO 1-2-3 – Betongindustri 

Från och med årsskiftet kan kunderna beställa betong från Betongindustri med en minskad klimatpåverkan i tre nivåer: 10, 25 eller 40 % jämfört med Svensk Betongs branschstandard. 

Betongprodukterna presenteras samtidigt med specificerade koldioxidekvivalentnivåer, vilket underlättar vid projektering i tidiga skeden och för att göra kalkyler av den totala klimatpåverkan för ett projekt.

– Klimatpåverkan uppstår både i produktionsskede, vid transporter och vid val av delmaterial. Därför är det bättre att specificera absoluta koldioxidekvivalentnivåer för betongprodukterna i stället för att endast redovisa reduktionsnivåer i procent, säger Jonas Axeling, marknadschef på Betongindustri. 

Detta hjälper projektörer och entreprenörer att välja rätt betong, inte bara med hänsyn till beständighet och hållfasthetsklass utan också med hänsyn till miljöpåverkan, förklarar han.

Vid sidan av produkterna tillhandahåller Betongindustri en optimeringsrådgivning.

– De flesta betongprojekt är möjliga att anpassa till tuffare miljökrav och målet är att undvika överkvalitet. Vi vägleder kunden till en betong som är optimerad utifrån funktion och miljö och som samtidigt fungerar väl i produktionen. 
Klimatförbättringen uppnås genom att delar av cementet ersätts av andra råmaterial med liknande egenskaper. 

Klimatpostiva stommar – Finja 

 

Finja har valt att klimatkompensera sitt koldioxidutsläpp så att produktionen blir klimatpositiv.

– Vi inspirerades av hamburgerkedjan Max som sedan ett par år säljer klimatpositiva hamburgare, berättar Kaj Grönvall, vd på Finja Prefab. 

Klimatpositiv innebär att företaget kompenserar för 100 procent av utsläppen och dessutom binder minst ytterligare 10 procent genom olika projekt. Finja har valt att satsa på biogasanläggningar i Indien tillsammans med hjälporganisationen Hand in Hand som också gör gott i samhället, vilket innebär att man utöver klimatvinster skapar arbetstillfällen, framför allt för kvinnor som har svårt få jobb. I dagsläget investerar Finja i en befintlig anläggning, men de planerar att bygga en egen biogasanläggning i Indien.

– Det vi gör är riktiga investeringar i bättre klimat, vi vill inte bara köpa oss fria. Det känns otroligt roligt att få göra skillnad. Vi vill göra det här, och vi vill göra det fort. Vi kommer inte nå ner till noll utsläpp, men vi tar ansvar för det vi släpper ut. Som Greta Thunberg säger: förändringen måste ske här och nu, det är bråttom!

Tillverkare Produkt Användningsområde/applikation Klimatförbättring
Swerock

Eco-betong (med inblandning av slagg från stål)

Merparten av produktutbudet

15-50% minskad klimatbelastning beroende på användning. Uppfyller krav enligt Nordisk miljömärkning.

Thomas Betong

Thomagrön

Alla användningsområden

30-50% lägre CO2-avtryck.Möjligheter finns att nå längre finns om man samverkar och projekterar samtidigt.

Betongindustri

Klimatförbättrad betong BIO 1-2-3

Husbyggnad

Finns i tre steg, 10, 25, 40% jämfört med branschreferens.

Skanska

Grön Betong

Husbyggnad.

15-50% mindre koldioxidutsläpp jämfört med branschstandard.

Finja

Klimatpositiva betongstommar

Husbyggnad, framförallt flerbostadshus

Ska minska CO2-avtryck med 50% inom 3 år. Klimatkompenserar när egna åtaganden inte räcker fullt ut.

Contiga

Biobetong

Prefabricerade betongelement

2020 klarar man ca 30% lägre CO2-avtryck, jobbar vidare mot 50% lägre CO2-avtryck.

Abetong

Biobetong

Prefabricerade betongelement

I en svensk typlägenhet som byggs med BiobetongTM, kan koldioxidbelastningen minskas med hela 22 procent

 

Fakta:

 

Vi har en vision om cement för klimatneutral betong år 2030.

Nollvision 2030