Del av ugnen i Skövde

Skiss av den bullerdämpande betongkuben över ugnen.

Klartecken för att bygga in cementugnen i Skövdefabriken

Här är Cementas nya grepp för att minska bullret från fabriken i Skövde: en dämpande betongkub som “klär in” en del av ugnen. “Det är ett nytt grepp som är en viktig del i vår strävan i att vara en god granne och störa de närboende så lite som möjligt”, säger Maria Barrestig, miljöansvarig vid Cementa i Skövde.

Liksom i många andra industriella verksamheter uppstår buller. I cementproduktionens fall uppstår det bland annat i det skede där klinkern, en “mellanprodukt” som är huvudkomponenten i cement, kyls ned i cementugnen.

– Kylstegen i ugnen är det som visat sig vara vår dominerande bullerkälla. Därför har det blivit vårt huvudspår för att minska bullret från anläggningen, säger Maria Barrestig.

En cementugn är runt 80 meter lång och fem meter i diameter och den består av ett långt roterande stålrör. I ugnen når materialet maximalt en temperatur på runt 1 450 grader.

Mätningen gav en ljudkarta i 3D

Att det är just kylstegen i ugnen som står för det mesta av bullret kom Cementa fram till efter en grundlig ljudmätning som gjordes i samband med ett föreläggande från Länsstyrelsen om att minska bullret vid anläggningen i Skövde. En mängd förslag, som att dämpa ljud från fläktar och portar, var uppe på bordet.

Men ljudmätningen pekade ut ett annat huvudspår.

– Inom ramen för mätningen tog vi fram en ‘ljudkarta’ i 3D över hela anläggningen. Där såg vi att kylstegen i cementugnen var den största bullerkällan och då fick vi idén om att bygga en betongkub som klär in kylningen, berättar Maria Barrestig.

– Vi kunde också göra en simulering som bekräftade att just den åtgärden var det som skulle göra störst effekt för att minska bullret, tillägger hon.

Stor förbättring för de närboende

Efter att Cementa nyligen fick grönt ljus från Länsstyrelsen för den bullerdämpande betongkuben, har företaget nu fullt fokus på att komma i gång med byggprojektet under våren. Enligt planen ska kuben finnas på plats senast den 31 januari 2023.

– Vi tror och hoppas att det kommer att leda till en stor förbättring för de närboende. Men vi kommer också att göra en uppföljande mätning för att se om ytterligare insatser behövs.

Maria Barrestig påpekar att Cementa strävar efter att företagets verksamhet allmänt ska ha så liten negativ påverkan som möjligt för de boende och för miljön.

– När det gäller buller har vi redan genomfört flera lyckade åtgärder här i Skövde. I täkten där kalkstenen bryts har vi minskat bullret väsentligt vid lastningen genom att använda gummibeklädnad på flaken på truckarna. Bullret minskade 20 decibel och det blev mycket bättre för omgivningen och för dem som jobbar där.

Åtgärderna som ska minska bullret

Skiss av den bullerdämpande betongkuben över ugnen.. Skiss av den bullerdämpande betongkuben över ugnen.

Del av ugnen av Skövde.