Internationella traineer studerar flygaska och råmjöl i Slite

Handplockade ingenjörer från olika länder inom HeidelbergCement-koncernen går under två år en intensiv specialistutbildning med målet att kunna implementera de nya erfarenheterna vid fabriken där de arbetar. Två av dem arbetar idag med produktkvalitetsfrågor vid Cementas fabrik i Slite på Gotland. 

Bogdan Marin från Rumänien och Andor Gilian från Ungern genomför sin utbildning på cementfabriken i Slite på Gotland där de arbetar med varsitt tioveckorsprojekt. Bogdan fokuserar på flygaskecement och Andor på råmjöl. 

Utbildningen kallas JET som står för Junior Engineer in Training. Flera medarbetare stöttar JET-traineerna i deras dagliga arbete och de har varsin handledare. 

– Jag jobbar med ett projekt där jag undersöker effekterna av flygaska i främst Bascement. På så sätt kan vi bättre förstå hur flygaskans kvalitet och tillsatt mängd påverkar cementets övergripande kvalitet, förklarar Bogdan Marin.

Bogdan har en kandidatexamen i kemiteknik och en magisterexamen i avancerad materialvetenskap och kompositmaterial. Som en del av projektet fokuserar han på att förbättra produktionskostnaden men ändå behålla samma kvalitet på cementet. 

Erfarenhet från andra fabriker 

Utbildningen som bygger på att man har arbetat några år på fabrik, innebär att man ska genomföra fyra projekt på andra fabriker, gärna i andra länder, och fyra projekt på sin ”hemmafabrik”. 

– Jag testar olika nyckeltal i processen för att optimera balansen. Dagen börjar med en kopp kaffe och en diskussion med min handledare om vad vi ska göra under dagen. Hälften av dagarna testar och analyserar jag material i laboratoriet och andra hälften gör jag olika tester och samlar in prover ute i fält, säger Bogdan Marin.

Hur råmjölskvaliteten påverkar klinkerkvaliteten 

Andor Gilians huvudprojekt är att fokusera på hur råmjölskvaliteten påverkar klinkerkvaliteten. Han är kemiingenjör med specialisering på silikatkemi och har även en doktor i betongteknik. Ingen dag är den andra lik på laboratoriet där han tillbringar mest tid. Han diskuterar sitt projekt med handledaren och andra experter, gör tester, samlar in prover och analyserar dem i laboratoriet. 

– Min uppgift är väldigt varierande, det viktigaste är att titta på kvalitet, teknik och operativa aspekter för att hitta optimeringsmöjligheterna för projektet. Jag fokuserar på klinkerns kvalitet men arbetar också med alternativa bränslen, förklarar Andor Gilian. 

Skillnaderna mellan ländernas fabriker blir tydliga 

Fabriken Beremend i Ungern har en mycket hög användning av alternativa bränslen och naturligtvis finns det vissa skillnader mellan de olika ländernas fabriker. 

– Den största skillnaden är storleken på produktionskapaciteten som är betydligt större här i Slite. Men också cementets transportsätt. I Ungern transporterade vi våra produkter med lastbilar, det är helt nytt för mig att transportera cement med fartyg, berättar Andor Gilian.