Isabelle Zilling, Civilingenjör inom elektroteknik med specialisering avseende energi och miljö

Isabelle Zilling, miljöingenjör

Hej Isabelle!
Kan du berätta lite om dig själv?

Jag är utbildad civilingenjör inom elektroteknik med specialisering avseende energi och miljö vid Lunds tekniska högskola. Efter examensarbetet vid Alfa Laval som berörde livscykelanalys påbörjade jag min nuvarande tjänst på Cementa.

Vad arbetar du med?

Jag arbetar som miljöingenjör på Slitefabriken sedan snart två år tillbaka. 

Hur kan en dag på Cementa se ut för dig?

Mitt arbete består i huvudsak av att samla in, bearbeta och redovisa data för att företaget ska leva upp till de miljökrav som ställs på oss från våra myndigheter. Jag är också ansvarig för de miljörelaterade klagomål som inkommer från ortsbefolkningen. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att jag kan påverka så att vi får en bättre miljö. Det gäller specifikt företagets utsläpp och hur vi kan minska dessa. Jag tycker att det team som jag är en del av har roligt på jobbet. Det är högt i tak och alla är väldigt professionella. 

Vad är viktiga egenskaper för att trivas i din roll?

Det är viktigt att ha en gedigen utbildning med baskunskaper att utgå ifrån. Arbetsmiljön bygger mycket på vilket team företagsledningen rekryterar. Jag tycker att Cementa i Slite varit framgångsrika i detta avseende. 

Vad är det bästa med att arbeta på Cementa?

En fördel med att jobba i en stor koncern är möjligheterna till fortbildning och kompetensutveckling. Givetvis hoppas jag på karriärmöjligheter inom organisationen. Att jobba på Gotland, för mig som kommer från Helsingborg, erbjuder stora möjligheter till ett aktivt friluftsliv. Jag tycker det är roligt att spela padel, tennis och golf vilket är lättillgängligt här. 

Vi strävar efter att erbjuda intressanta karriärvägar och goda arbetsvillkor.

Medarbetarutveckling