Inbjudan till informationsmöte om CCS i Slite den 17 juni

Vi har skickat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen för tillstånd att producera cement med tillhörande hamnverksamhet och infångning av verksamhetens koldioxidutsläpp i Slite.

I samband med detta vill vi bjuda in till ett informationsmöte. Vi kommer att presentera vad ett nytt fabrikstillstånd innebär, vilka nya anläggningsdelar som ska uppföras och redogöra för de utredningar som gjorts inom ramen för ansökan. Presentationen kommer särskilt beröra den nya anläggningen för koldioxidinfångning (CCS). Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor.

Vid informationsmötet medverkar Matilda Hoffstedt, fabrikschef i Slite, Marcus Laurent, projektledare för CCS-projektet och Magnus Nydahl, tillståndsspecialist, alla från Heidelberg Materials.

Datum och tid: måndagen den 17 juni, klockan 17:30 – 19:00
Plats: Heidelberg Materials, Skolgatan 6, Slite
Vi bjuder på fika.

Varmt välkommen!