Höstens konjunkturrapport: Bostadsbyggandet i täten när husbyggandet viker

Bygginvesteringarna påverkas negativt av stigande räntekostnader, kraftigt höjda materialpriser och ett osäkert konjunkturläge.

Under första halvåret i år sjönk investeringarna kraftigt inom ny- och tillbyggnad med över 25 procent jämfört med samma period 2022.

Bostadsbyggandet har drabbats hårt. Första halvåret sjönk nyproduktionen med 60 procent.

Höstens konjunkturrapport präglas fortsatt av negativ utveckling i byggandet. Vi får räkna med att även 2024 fortsätter i den negativa trenden innan vi kan börja skönja en stabilisering och att byggandet återigen kan ta fart, säger Magnus Ohlsson, vd Heidelberg Materials Cement Sverige AB.

Läs hela rapporten här: