Ingången till cementfabriken i Degerhamn

Heidelberg Materials testproducerar ett alternativt bindemedel i Degerhamn

Nu startar företaget upp maskinparken igen för att kunna utveckla produkter till ett mer hållbart samhällsbyggande. – Det här ska bli väldigt spännande, säger platschef Tommy Pettersson.

Heidelberg Materials arbetar aktivt både i Sverige och globalt med att minska CO2-belastningen från cementtillverkningen. Ett prioriterat område handlar om att etablera koldioxidinfångning (CCS). Detta är idag under uppbyggnad i företagets verksamhet i Norge, och planeras bland annat även för Slite på Gotland.

Vid sidan om CCS kan koldioxidutsläppen från cement även minskas genom att blanda in så kallade alternativa bindemedel.

Ett sådant bindemedel är vulkanisk aska från Island, som har reaktiva egenskaper. Heidelberg Materials undersöker sedan några år möjligheten att använda vulkanaskan i cementet, och materialets egenskaper har utvärderats grundligt både i labb- och i kundförsök.

Fabriken på Öland tas i drift

Nu ska Heidelberg Materials genomföra ett storskaligt test i Degerhamn för att utvärdera möjligheten att starta en kontinuerlig tillverkning av produkten som kallas VPI - Volcanic Pozzolan Iceland. Det betyder att stora delar av fabriksutrustningen på Öland som stått still under några år, nu kommer att tas i bruk igen.

Sedan neddragningen av produktionen 2019 har Degerhamnfabriken producerat ett specialcement som används vid injektering, samt varit en depå för cement som producerats i Slite. 

För att kunna producera VPI planeras en återstart av cementkvarnen samt övrig kringutrustning som behövs för att driva produktionen. Produktionstesterna i Degerhamn kommer att inledas under våren 2024. Om testerna faller väl ut kan verksamheten på Öland komma att ökas ut.

─ Det ska bli väldigt spännande att få möjlighet att tillverka detta miljöanpassade material i stor skala i Sverige för första gången. Degerhamnfabriken har många gånger varit föregångare vid introduktion av nya cementsorter i Sverige och det känns fantastiskt att kunna göra det ännu en gång, säger platschef Tommy Pettersson, och fortsätter:
─ Vi har kompetenta medarbetare på plats som känner anläggningen väl och vi kommer även låna in rutinerad personal från vår systerfabrik i Skövde för att stötta med planering och genomförande. Jag övertygad om att vi tillsammans kommer genomföra ett bra försök.

Heidelberg Materials har gjort en anmälan till Länsstyrelsen om att få tillstånd att starta produktionsanläggningen.