Följ Peter och My i processens hjärta

Följ med Peter, processoperatören, och My, processkötaren, under en dag fylld av lösta utmaningar och kvalitetskontroller. Upptäck hur de bemästrar varierande och oförutsägbara situationer, drivna av säkerhet och kamratskap.
 

Tre arbetskamrater som fikar

Peter och My i processens hjärta