Cementproduktion steg-för-steg

 

1. Kalkstenstäkt

För att tillverka cement behövs kalksten. Kalkstenen bryts genom sprängning i kalkstenstäkten. Transporten till fabriken sker i dumprar som lastar 95 ton.

2. Krossning

Stenen krossas till en storlek av max 80 mm och går sedan på en bandtransportör till ett lager.

3. Lager

Lagret fungerar som buffert till råkvarnen och som blandningsstation, där materialet får en så jämn kvalitet som möjligt.

4. Råkvarn

Stenen mals till fint mjöl med partiklar som är mindre än 0,09 mm. Kisel tillsätts i form av sand. Materialet torkas av de varma gaserna från den kommande ugnsprocessen och det spar energi. Det färdigmalda mjölet transporteras med ugnsgaserna vidare genom ett elektrofilter, där gaserna avskiljs. Ur råkvarnen kan vi ta tillvara el och fjärrvärme.

5. Filter

Stoftet i rökgasen, som kommer från råkvarnen, avskiljs i ett högeffektivt elektrofilter.

6. Svavelreningsanläggning/Skrubber

Rökgaserna ”tvättas” med hjälp av mald kalksten och vatten i en så kallad våtskrubber. Restprodukten blir gips som återanvänds i processen.

7. Värmeväxlare

Här görs en förkalcinering av råmjölet vilket innebär att kalciumkarbonat delas upp i kalciumoxid och koldioxid.

8. Ugn

Ugnen är cirka 80 meter lång och 5 meter i diameter och består av ett långt roterande stålrör. I ugnen når materialet en temperatur runt 1 450 grader och råmjölet omvandlas till små hårda kulor, klinker.

9. Kylare

Klinkern kyls ner med luft.

10. Cementkvarn

Klinker, gips och eventuellt kalksten mals till cement.

11. Utlastning

Från lagring i silor lastas den färdiga cementen i slutna system på båt eller bil.

Så tillverkas cement

Så tillverkas cement

Video om cementtillverkningsprocessen

cementproduktion.jpg.