Man vet att romarna redan för ett par tusen år sedan under romarrikets storhetstid kände till tekniker för att skapa cement och betong. Romarna kallade materialet för "concretium" varav det engelska ordet "concrete" som på svenska betyder betong.  Byggnaderna de uppförde av detta material kallades för "opus caementium" därav dagens ord "cement".

Återupptäcktes på 1400-talet

Romarnas teknik gick efter romarrikets fall förlorad en lång tid men återupptäcktes på 1400-talet av schweiziska munkar. Inte förrän mer än 400 år senare, 1844 så patenterades tillverkningsprocessen i Portland i England och portlandcementen som vi känner den idag hade skapats. Under den industriella expansionen på 1860-talet täckte Sverige sitt behov av cement genom import. Importen av cement till Sverige ökade från 900 till 2 000 ton per år och det blev tydligt är att det fanns behov av en inhemsk cementtillverkning. År 1871 är det därmed dags för Skånska Cementaktiebolaget att bildas för att stilla detta behov.

Cementfabrik på Gotland

År 1869 begav sig den då nyutexaminerade civilingenjören Otto Fahnehjelm till Gotland för att undersöka möjligheterna att grunda en cementfabrik på denna svensk kalkindustris klassiska mark. Otto var den förste i vårt land, som på allvar studerade cementfrågan. Efter sina lyckade förundersökningar begav han sig utomlands för att studera cementfabriker i England och Frankrike. Hans arbete fortsattes av civilingenjör A.W. Lundberg som varit byggmästare i Falun och nu satt som länsarkitekt i Visby. Denna kom i kontakt med några engelska industrimän, som var intresserade av att anlägga en cementfabrik på Gotland, och på deras uppdrag undersökte han möjligheterna att tillverka portlandcement på ön.

Städerna växer till

I slutet av 1880- talet intensifierades byggnadsverksamheten i städerna och därmed uppstod det en kraftig uppgång inom cementfabrikationen. Nya fabriker byggdes även i Sveriges grannländer. Sverige hade vid denna tid fyra cementfabriker: vid sidan av fabrikerna i Lomma och Limhamn fanns det en fabrik i Visby och en i Degerhamn på Öland. År 1887 bildas AB Skånska Cementgjuteriet (numera Skanska) av R.F. Berg.

Järnväg Limhamn - Malmö

År 1887 beslöt sig R.F. Berg att sätta in hela sin energi på att få till stånd en järnväg mellan Limhamn och Malmö. År 1888 bildas Malmö Limhamns järnväg, även kallad Sillabanan, för transport av råvaror, bränsle och färdiga produkter mellan Limhamn och Malmö. De tre cementbolagen i Limhamn, Degerhamn och Visby konkurrerade med varandra och trängde in på varandras försäljningsområden. Trots att nära hälften av produktionen - upp emot 150 000 fat (25 000 ton) - gick på export, var konkurrensen inom landet stenhård med orealistiska prissänkningar som hotade företagens ekonomi. År 1893 bildas Svenska Cementförsäljningsaktiebolaget Cementa för att samordna marknadsföringen mellan bolagen i Limhamn, Degerhamn och Visby.

 

År 1928 fanns tio cementfabriker i Sverige. Idag återstår två. Vi gör ett hopp i tiden till viktiga årtalet 1973 då Cementa förvärvar konkurrenten Gullhögen. Euroc bildas och blir då Cementas moderbolag. År 1996 går Euroc och norska Aker samman under namnet Scancem. År 1999 blir tyska koncernen HeidelbergCement ny ägare till Cementas moderbolag Scancem och är så än idag.

1990-talet - nollvision & miljöinvesteringar för hållbart samhällsbyggande

På 1990-talet ökar miljöfrågorna i betydelse. Cementa satsar över 200 miljoner kronor på ett omfattande miljöförbättringsprogram, bland annat för att minska utsläppet av kväveoxider och svaveldioxid. Mellan 1993 och 2000 satsade Cementa 250 miljoner kronor på olika tekniska miljöinvesteringar och satsningarna fortsätter idag med fokus och vision om noll koldioxidutsläpp under produktens livscykel till år 2030. Cementa är idag ett modernt och högteknologiskt företag och lanserar kontinuerligt nya cementprodukter med ökad kvalitet och miljöanpassning. Läs mer om vår vision för noll koldioxidutsläpp till år 2030 och miljöarbete här.

Cementa historia marknadsforing.

Historisk 1.

Historisk 2.

Historisk 3.

Historisk 4.

Historisk 5.

Historisk 6.

Logotyper.

Cementa historia lastbilar.