Klimatsmart betong i stommen har bidragit till att Riksbyggens Brf Viva i Göteborg har blivit något av ett pionjärprojekt inom hållbart boende. 

När bostadsrättsprojektet Brf Viva på södra Guldheden i Göteborg projekterades valde Riksbyggen att redan från början närma sig begreppet hållbarhet med bredast möjliga anslag. Bland annat ställde man en rad krav på betongen med syftet att minska dess klimatpåverkan.

Kraven för den förtillverkade betongen omfattade bland annat lägre andel klinker i cementen, att en stor del av bindemedlet består av flygaska eller slagg, samt armering tillverkad av återvunnet stål med hjälp av el med lågt koldioxidavtryck.

– Kraven har på det hela taget uppfyllts väl. En del gick inte att uppfylla fullt ut, men det kompenserades av att vissa komponenter justerats till det bättre, säger Eva-Lotta Kurkinen, expert på byggnadsfysik vid forskningsinstitutet Rise.

Reslultatet av Cementas arbete blev bland annat mindre än 70 procent klinker i bindemedlet samt max 400 kr/m3 i bindemedel i betongen utanför klimatskalet och max 350 kg/m3 i betongen innanför klimatskalet. Tillsamman med de övriga materialoptimerade lösningarna har det medfört en beräknad minskning av klimatpåverkan med 30-35 %.

  • Fakta
  • Adress: Doktor Allards gata i Göteborg
  • Antal lägenheter: 132 st, 1−5 rum, 30−109 m2
  • Byggperiod: 2016–2018
  • Arkitektbyrå: Malmström Edström
  • Huvudentreprenör: K 21 Entreprenad
  • Huvudkonstruktör: Integra
  • Samarbetspartners: Göteborg stad, Chalmers, Göteborg energi, Johanneberg Science Park, Rise, Cementa

Plats

Doktor Allards gata
Göteborg (Sverige)

Brf Viva.

Brf Viva.

Brf Viva.

Brf Viva.