Bor du i Slite med omnejd? Välkommen till vårt informationsmöte 14 december

Den 14 december 2023 kommer Heidelberg Materials att skicka in en ansökan till mark- och miljödomstolen för ett långsiktigt täkttillstånd i Slite på Gotland.
 
Samma kväll vill vi bjuda in dig som närboende till ett informationsmöte. Där berättar vi mer om vad ett nytt täkttillstånd innebär, vilka utredningar som ansökan innehåller och om de skyddsåtgärder vi föreslår. Vi kommer särskilt att beröra de regionala intressena grundvatten, vattenförsörjning och naturvärden.  
 
På informationsmötet deltar Heidelberg Materials fabrikschef i Slite Matilda Hoffstedt, och Jon Hallgren, tillståndsspecialist på Heidelberg Materials. 

Vi bjuder på fika och glögg.
Varmt välkommen!
 
Hälsningar Matilda

Fabrik Slite - adress

Heidelberg Materials Cement Sverige AB Skolgatan 6
Box 102
624 22 Slite
Sverige