Anläggningscement Brevik

  • Moderat värmeutveckling 
  • Lågalkalisk 
  • Sulfatresistent 

Anläggningscement Brevik är ett Typ CEM I Portlandscement som tillverkas i Brevik i Norge.
Det är anpassat för att användas i medelgrova till grova konstruktioner med krav på moderat värmeutveckling samt vid risk för alkalisilikareaktioner. 

Anläggningscement Brevik uppfyller kraven för sulfatresistenta Portlandscement typ SR 3 enligt SS-EN 197-1 Cement-Del 1: Sammansättning och fordringar för ordinära cement. 

Dokument

Prestandadeklaration på svenska samt samt övrig dokumentation finns tillgänglig på norcem.no. Observera att Anläggningscement Brevik marknadsförs i Norge under handelsnamnet ”Anleggsement SR”.