Almedalen Gotland

Almedalen 2024

Träffa oss i Almedalen

På Gotland finns vår cementfabrik som idag tillverkar omkring tre fjärdedelar av all den cement som bygger Sverige. Med projektet Slite CCS ställer vi om cementtillverkningen bortom nettonoll redan år 2030 med målet att kapa 4 procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

Vi finns på plats under hela Almedalsveckan 2024 för att prata om vad som behövs nu för att Sverige och vi ska lyckas med industriomställningen i tid.

Några av de seminarier där vi medverkar under veckan är:

📆 Tisdag 25/6 klockan 15:00 – 15:45 
📌 Koldioxidinlagring i Sverige – förutsättningar och möjligheter
⚓ Arrangör: SGU

📆 Tisdag 25/6 klockan 15:00 – 16:00 
📌 Industrins elanvändning till 2035 - vad krävs för industrins konkurrenskraft?
⚓ Arrangör: SKGS

📆 Onsdag 26/6 klockan 11:30 – 12:15 
📌 Sveriges roll i de sällsynta metallernas tidsålder - om potential och självförsörjning
⚓ Arrangör: Svemin

📆 Onsdag 26/6 klockan 13:30 – 14:15 
📌 Vilka blir knäckfrågorna i Avtal25?
⚓ Arrangör: Industriarbetsgivarna

📆 Onsdag 26/6 klockan 13:30 – 14:30 
📌 Sprint och maraton – så förblir Sverige attraktivt för klimatinvesteringar
⚓ Arrangör: Vattenfall

📆 Torsdag 27/6 klockan 09:30 – 11:00 
📌 Energihub Östersjön – 250 TWh till Europa
⚓ Arrangör: Energiön Gotland

Vi ser fram emot att ses i Almedalen!
 

Emma Sjöberg

Head of Communications Heidelberg Materials Northern Europe